Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-03-22
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Fyra miljoner kronor till förstärkning av datorresurser

Lunds universitets centrum för tekniska och vetenskapliga beräkningar – Lunarc – har fått fyra miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Pengarna delas ut inom ramen för Vetenskapsrådets arbete med vad som kallas för ÓSwedish National Infrastructure för ComputingÓ (SNIC).
Medlen ska användas för fortsatt förstärkning av de datorresurser som Lunarc förfogar över. Datorresurserna används av ett 20-tal olika forskargrupper inom Lunds universitet som arbetar med beräkningar som kräver högpresterande datorsystem.
Speciellt är det grupper inom teoretisk kemi, tillämpad mekanik och fluid mekanik, men även medicinare och ekonomer använder sig av Lunarcs resurser för olika typer av simuleringarFör mer information kontakta professor Göran Sandberg på telefonnummer 046-222 81 46, 0708-28146.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-03-22