Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-03-23
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Uppstickare i Lund fyller tio år

För tio år sedan grundades bibliotekarieutbildningen vid Lunds universitet. Den var då en uppstickare i skuggan av Bibliotekshögskolan i Borås. När utbildningen jubilerar den 26–27 mars stoltserar den med ett grundmurat gott rykte, stor genomströmning av studenter och många prisbelönta magisteruppsatser.

När BIVIL (Biblioteks och InformationsVetenskap i Lund) kom igång fick den ofta försvara att det teoretiska innehållet i grundutbildningen ökats på bekostnad av det hantverksmässiga. Att man skiftat inriktning berodde bland annat på att förutsättningarna för arbetet med kunskapsorganisation och kunskapsförmedling förändrats i och med informations- och kunskapsbranschens expansion. Detta ställer krav på kunskap som är generellt tillämpbar.

- Konceptet visade sig vara framgångsrikt, säger Birgitta Olander, som är föreståndare för BIVIL och drivit utbildningen ända sedan starten. Åtta gånger av elva möjliga har examensarbeten från BIVIL vunnit priser för bästa uppsats. Under de tio år som bibliotekarieutbildning bedrivits har över 300 studenter utexaminerats. De är attraktiva på arbetsmarknaden. Förklaringar till detta finns bland annat i det urvalsförfarande som tillämpas, tror Birgitta Olander. För att komma in på utbildningen måste studenterna ha läst minst 80 poäng och dessutom passera ett skriftligt antagningstest. De som klarar detta bäst går vidare till intervju. 42 studenter tas in varje år, men det är 6 gånger så många som söker.

BIVIL-studenterna är nöjda med sin utbildning. I en undersökning som gjordes av Lunds universitet 2002 gav studenterna utbildningen nästan genomgående stora A.

Nu firas 10-årsjubiléet i dagarna två. Festligheterna inleds med diplomceremoni för den senaste kullen studenter. På lördagen hålls en jubileumskonferens och fyra utexaminerade bibliotekarier berättar om de tillämpar sin utbildning.


För mer information kontakta, Birgitta Olander, Birgitta.Olander@kult.lu.se, 046-222 33 47


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-03-23