Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-03-31
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Kemicentrum byggs omTorsdagen den 1 april markerar den officiella starten för ombyggnaden av Kemicentrum vid Lunds universitet. Invigningsceremonin äger rum i Kemicentrums apparathall kl 11.30 -12.00. Då talar universitetets rektor Göran Bexell, Sune Walter, vd vid Akademiska Hus i Lund samt Kemiska Institutionens prefekt Eva Hansson.Det är ett stort projekt som nu dras igång av Akademiska Hus. Det kommer att pågå i etapper ända fram till år 2009. Den totala kostnaden är beräknad till ca 300 miljoner kronor.

Kemicentrum byggdes på 1960-talet. Då var arbetsmiljökraven inte lika höga som idag. Det gäller framför allt ventilationen i laboratorierna. Efter många och långa diskussioner om lokalproblemen under 90-talet är tiden nu mogen att gå till verket och i grunden förbättra arbetsmiljön. När allt är klart ska det också vara ett ändamålsenligt och energisnålt hus.


Ombyggnaden har blivit möjlig därför att den stora apparathallen och livsmedelshallen inte längre används i full utsträckning. KC 1, den största huskroppen i KC-komplexet, byggs om i tre etapper åren 2004 - 2009. Det 270 meter långa huset syns tydligast för en betraktare från Sölvegatan; från Getingevägen döljs det av några framförliggande byggnader. Den yttre förändringen består av att en extra våning tillkommer i form av fläktrum. I det inre sker en total modernisering av laboratorier och kurslokaler.

I etapp ett (2004 - 2006) byggs nya laboratorier för syntesverksamhet i den forna apparathallen. Man får en mindre men helt renoverad apparathall och en halverad livsmedelshall. I övrigt utnyttjas utrymmena för elektronmikroskop och en bioteknisk fermentationsanläggning. Det blir en modern installationsstandard på en nivå teknisk jämförbar med t ex BMC, Biomedicinskt Centrum.

I etapp två (2006 - 2008) byggs kurslaboratorierna i östra delen av KC 1 om. Det kommer att ske på ett sådant sätt att man bättre kan samverka och utnyttja lokalerna mellan närbesläktade ämnesområden över fakultetsgränserna.

I etapp tre (2008 - 2009) skapas lättillgängliga och trivsamma mötesplatser i mitt huset. Där byggs bibliotek och cafeteria. Det kommer att bli gott om läsplatser, bl a därför att biblioteket får nya utrymmen för att magasinera böcker och tidskrifter.
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-03-31