Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-04-02
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Humanistdagar – Resor i olika världar

Följ med på en resa till världens mest sjukskrivna folk, lyssna till filosofer som funderar över om Marsmänniskor också blir frälsta av Jesus eller res in i huvudet på en hund. Vid årets humanistdagar håller forskare vid Lunds universitet över 80 föredrag under rubriken Resor i olika världar. Precis som förra året anordnas under samma helg, 23-25 april, humanistdagar vid fyra lärosäten på båda sidor om Öresund.

I Lund hålls humanistdagar för nittonde gången. Årets tema - Resor i olika världar - har fått föredragshållarna att reflektera över resor i fantasin och verkligheten, i dåtid och nutid, lokalt och i universum.
- Tidsmaskinen har inspirerat flera föredragshållare liksom bildningsresor, klassresor och resor till Andra sidan, säger professor Greger Andersson, ordförande för Humanistiska fakultetens historisk-filosofiska sektion.

På fredagskvällen den 23 april avslöjar stå-upp-komikern Lena Frisk vad hon egentligen anser om resor. Våga vägra resa är titeln på föredraget som hålls under humanistsoarén som börjar klockan 19 i Lilla salen i AF-borgen. Samma kväll talar också choklad- och vinexperten Nils Stormby om Att resa på vinst och förlust och studenterna kommer att belöna Bästa studierektorn vid Humanistiska fakulteten.

Lördagen den 24 april klockan 14.15 avslutas humanistdagarna i Lund med att det prestigefyllda Rausingska forskarpriset på 40 000 kronor delas ut till professorn i Antikens kultur och samhällsliv, Eva Rystedt. Hon har forskat kring etruskisk kultur, grekisk ikonografi och om influenser från antiken i modern västerländsk kultur och hon håller Rausingföreläsningen under rubriken Antiken i bild. Förutom framgångsrik forskning så har hennes arbete med att rädda Antikmuseet i Lund bidragit till att hon får det prestigefyllda Rausingska forskarpriset.

Samma helg hålls alltså humanistdagar även vid lärosätena i Malmö, Köpenhamn och Roskilde. Vid Malmö högskola kan man bland mycket annat höra på föredrag om olika slags förhållanden mellan män och kvinnor och Sigrid Combčchen berättar om sitt författarskap. I Köpenhamn bjuds besökarna på över 70 föredrag, debattpaneler och utställningar och lördagen avlutas först vid midnatt med irländsk dans och ljusshow. Vid Roskilde Universitetscenter bjuds bland annat på föredrag om EU i danska medier och om varför det kalla kriget har blivit ett hett ämne igen.

Se samtliga program på www.lu.se/info/humanistdag/ Där finns också en fri pressbild av Rausingpristagaren Eva Rystedt.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-04-02