Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-04-02
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Sverige och Finland möts i Lund

Den 19-20 april anordnas Finlandsdagar vid Lunds universitet. Målet är att kännedomen om Lunds universitet ska öka i Finland samtidigt som kunskapen om Finland ökar i Lund.

Programmet som sträcker sig över två dagar är indelat i fyra olika block. I det första diskuteras Sverige och Finland i ett europeiskt perspektiv. Här deltar bland andra Finlands förre statsminister och nuvarande talman Paavo Lipponen och den svenska EU-nämndens ordförande Inger Segelström. Ett ekonomiskt block behandlar ekonomier i integration, innovationer, entreprenörskap och vetenskapsparker.
Den andra dagen diskuteras forskning. Forskningsledare från Lunds universitet och universitetet i Helsingfors presenterar bland annat olika samarbeten. Därefter blir det paneldebatt mellan Finlands universitetskansler Kari Raivio, rektor Göran Bexell och vicerektor Björn Wittenmark. Moderator är professor Allan Larsson.
Finlandsdagarna avslutas med ett kulturellt block som tar upp Finlands bild i Sverige och Sveriges bild i Finland.


Se hela programmet den 19-20 april på www.kalendariet.lu.se/tc.cgi
eller kontakta Tarmo Haavisto, chef för Studerandeenheten på telefonnummer 046-222 72 11 eller 070-605 98 28


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-04-02