Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-04-16
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Lunds universitet vill göra etiska investeringar

Etiska regler ska införas vid stiftelser som är knutna till Lunds universitet. Det beslutade universitetsstyrelsen vid ett sammanträde den 16 april.

Genom ett etiskt reglemente ska universitetets placeringar inte bara styras av ett ekonomiskt vinstintresse utan även av humanitära, sociala och miljörelaterade frågor.
- Inte minst för ett universitet är det naturligt att arbeta utifrån grundläggande etiska värderingar även när det gäller kapitalplacering, säger rektor Göran Bexell.

Universitetet har gett i uppdrag åt stiftelsernas styrelse att utforma hur det etiska regelverket ska se ut. I september ska de lämna ett förslag till universitetsstyrelsen.För mer information tala med akademisekreterare Hans Modig på telefonnummer 046-222 70 38 eller 0709-92 86 14.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-04-16