Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-04-28
Ingela Björck 046-222 76 46
Ingela.Bjorck@info.lu.se

Teknologiska framsteg inom biomedicinen

Emerging Technologies in Biomedical Research är temat för ett symposium på Biomedicinskt Centrum (BMC) i Lund den 24-25 maj. Detta s k Söderberg-symposium arrangeras av BMC i samarbete med Swegene, ett konsortium inom funktionsgenomik där Chalmers, Lunds universitet och Göteborgs universitet ingår.

Framstegen inom den biomedicinska forskningen är idag på många sätt avhängiga av teknologiska landvinningar som ger möjlighet att mäta och studera nya fenomen. Symposiet vill med internationella experters hjälp berätta om sådana nya teknologiska landvinningar.

Charles R Cantor från företaget Sequenome i La Jolla är en av talarna. Han berättar om en masspektrometrisk metod som Cantors företag utvecklat så att tekniken ger möjlighet att studera även s k SNP, små ändringar i gensekvenserna som kan utgöra markörer för olika sjukdomstillstånd. Om sådana markörer ska få klinisk användning inom sjukvården måste de kunna hittas med snabba och billiga metoder, som t ex den som Sequenome utvecklat.

Peter James från Swegene i Lund kommer också att tala om kliniska tillämpningar, närmare bestämt om proteomik för kliniskt bruk. Detta är något nytt, eftersom studier av cellernas proteininnehåll hittills mest haft karaktären av grundforskning och de rent kliniska tillämpningarna än så länge varit ganska få.

Andra talare vid symposiet är Pamela A Hoodless från British Columbia Cancer Research Centre, som beskriver studier av hur hjärtat hos en mus utvecklas från enstaka celler i embryostadiet, och John R Yates III från Scripps Research Institute, som talar om proteomiken hos den parasit som orsakar malaria.

Symposiets program finns på www.swegene.org/etbr.htm. Mer information Anders Aspberg, tel 046-222 95 87 och anders.aspberg@medkem.lu.se, eller Ulrika Ringdahl, 046-222 86 59 och ulrika.ringdahl@swegene.lu.se.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-04-28