Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-05-19
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Förbjuden kemikalie till åtalsprövning

I början av maj gjorde Arbetsmiljöinspektionen en kontroll av kemikaliehanteringen vid Ekologiska institutionen vid Lunds universitet. Vid avdelningen för mikrobiologisk ekologi hittades det förbjudna ämnet Thiouria inne i ett laboratorium. Ämnet är cancerframkallande och för innehav krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket.
– Ämnet används på fler ställen vid universitetet, säger Åsa Gustafson som arbetar som yrkeshygieniker vid Lunds universitet. Skillnaden i det här fallet är att man inte sökt om tillstånd för att använda det.

Arbetsmiljöverket har lämnat ärendet till åtalsprövning.


För mer information tala med yrkeshygieniker Åsa Gustafson vid Lunds universitets byggnadsenhet på telefonnummer 046-222 70 26


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-05-19