Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-05-27
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

286 nya doktorer vid årets promotion

Fredagen den 28 maj promoveras 286 nya doktorer, 14 jubeldoktorer och 16 hedersdoktorer vid Lunds universitet. Av de nya doktorerna är 157 män och 129 kvinnor.
Bland hedersdoktorerna kan bland annat nämnas professorn i rättshistoria, Kjell Åke Modéer, förre Tetra Paks direktören Eric Rasmusson och författaren och filmaren Lasse Berg.

Processionen går från Universitetshuset till Domkyrkan klockan 12.00 och tillbaka med kransflickorna i täten ca kl 15.10.

Medan promotionshögtidligheterna äger rum i Domkyrkan kommer kransflickorna att traditionsenligt färdas genom staden med häst och vagn. Färden startar ungefär klockan 13.15 från Gamla Biskopshuset och går Allhelgona Kyrkogata – S:t Laurentiigatan – Clemenstorget – Bangatan - Bantorget – Nygatan – Svanegatan – Gyllenkroks allé – Stora Södergatan – Stortorget – Kyrkogatan – Domkyrkan (ca 13.30)


Domkyrkoprogram och rektors tal finns för avhämtning på promotionsexpeditionen, Universitetshuset från och med fredagen den 28 maj. Pressbiljetter erhålles från promotionsexpeditionen. För mer informations kontakta övermarskalk Karin Dahlgren på telefonnummer 046- 222 70 06, 222 09 78. Se även bifogade filer med namn på samtliga deltagare, från doktorerna till kransflickorna.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-05-27