Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-06-03
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Chans för allmänheten att se
Venus-passagen i teleskop

Ingen nu levande människa torde ha sett en Venus-passage. Det har gått 122 år sedan denna astronomiska händelse senast inträffade. Tisdagen den 8 juni är det dags för en ny Venus-passage. Institutionen för astronomi vid Lunds universitet kommer då att erbjuda allmänheten möjligheter att följa passagen genom teleskop. Vid mulen väderlek kommer man att kunna visa teleskopbilder på storbildsskärm från andra observatorier.

Venus-passagen innebär att planeten Venus passerar över solskivan och avtecknar sig mot denna. Från Lunds horisont börjar Venus-passagen på morgonen kl 7.19 och slutar kl 13.22. Man kan utan risk iaktta skeendet i teleskop med solfilter. Ett sådant kommer att finnas på Institutionen för astronomi, Sölvegatan 27. Man kommer också att använda använda ett speciellt solteleskop som ger en skärmbild. Dessutom kommer ett par teleskop att ställas upp på Stortorget. Det sker dock senare på förmiddagen (kl 10 - 13.30) så att solen hunnit upp en bit på himlen.

Institutionen kommer också att arrangera ett par korta föreläsningar. Den ena äger rum kl 10.15, 11.15 och 12.15 och handlar om Venus-passagernas historik. Den andra ges kl 10.30, 11.30 och 12.30 och handlar om hur astronomiska händelser av denna typ kan användas för att söka efter planeter runt andra stjärnor.

Tidigare bevakades Venus-passagerna noga av astronomerna. Genom dem var det möjligt att uppskatta avståndet mellan jorden och Venus. Man kunde också tidigt - redan på 1700-talet - konstatera att Venus måste ha en tät atmosfär. I dag är Venus-passagerna inte lika intressanta ur forskningssynpunkt.

Men för alla som fascineras av himlafenomen är Venus-passagerna spektakulära. Vid en Merkurius-passage förra året kom många till lundaastronomerna för att följa händelsen i teleskop. Man bör få en känsla av att det är en planet och inte en svart fläck man ser - även om Venus diameter bara är en trettiondel av solens och täcker mindre än en procent av hela solytan.

Man bör vara försiktig när man beskådar passagen så att man inte skadar synen. Om man använder mörka glas, fotografisk film eller dylikt är det säkrast att först rådfråga en optiker eller astronomerna i Lund.

Det finns mycket att se och läsa om Venus-passagen på olika webbsajter, t ex
www.vt-2004.org
sunearth.gsfc.nasa.gov/sunearthday/2004/index_vthome.htm
/skyandtelescope.com/observing/objects/sun/article_1187_1.asp
www.space.com/scienceastronomy/venus_transit_2004.htmlPressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-06-03