Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-06-10
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Nyheter från Lunds universitets bibliotek

Mer vetenskap till universitet i u-länder

Lunds universitets bibliotek utvecklar nätbaserad söktjänst för utvecklingsländer med långsam internetuppkoppling.
Tillsammans med INASP (International Network for the Availability of Scientific publications) arbetar man nu med att anpassa den nätbaserad söktjänsten, Electronic Library Information Navigator (ELIN@), så att den även ska kunna fungera i länder med långsam internetuppkoppling. Genom Elin@-tjänsten får universitet och högskolor i utvecklingsländerna tillgång till mer än 15 miljoner tidskriftartiklar.
Läs mer på http://www.lub.lu.se/headoffice/pressmedd_elin_juni042.shtml


Lunds universitets bibliotek sluter nytt avtal
med Västra Götalandsregionen


Samtliga anställda inom sjukvården i Västra Götalandsregionen har nu tillgång till söktjänsten Elin@ som utvecklats av Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet. Tjänsten ger samlad och enkel tillgång till vetenskaplig information från ett stort antal förlag och databasproducenter.
- Genom förbättrad information hoppas man kunna bidra till en utveckling av kvaliteten inom sjukvården, säger Lars Björnshauge, chef för Lunds universitets bibliotek.
Läs mer på http://www.lub.lu.se/headoffice/pressmedd_elinvg_juni043.shtml

Möjligt söka på enskilda artiklar

DOAJ - Directory of Open Access Journals - innehåller mer än 1.100 "Open Access" tidskrifter, dvs kvalitetskontrollerade vetenskapliga elektroniska tidskrifter som är fritt tillgängliga på internet. Nu gör tekniken det möjligt att söka efter material även på artikelnivå. Hittills är det möjligt att söka efter enskilda artiklar i 270 av tidskrifterna, vilket ger forskare över 46 000 artiklar att välja mellan.
Läs mer på http://www.lub.lu.se/headoffice/pressmedd_doajfas2_juni041.shtml


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-06-10