Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-06-15
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Lunds universitet ska bli mer internationellt

Lunds universitet ska stärka sin position som internationellt universitet. Vid universitetsstyrelsens sammanträde den 14 juni klubbades en ny internationaliseringspolicy.

Lunds universitet har sedan länge, med gott resultat, satsat på en internationalisering av grund- och forskarutbildningen. På nationell, men även på europeisk nivå ligger Lunds universitet i täten när det gäller student- och lärarutbyten. Genom en övergripande policy för internationaliseringsfrågor vill universitetet nu säkra och utveckla den ledande ställningen.

- Internationaliseringsarbetet har hittills handlat mycket om hur många studenter som kommit hit och åkt utomlands genom våra avtal med andra universitet, säger Björn Wittenmark, vicerektor med ansvar för bland annat internationaliseringsfrågor. Med den nya internationaliseringspolicyn vill vi skifta fokus från kvantitet till kvalitet. All utbildning måste genomsyras av att vi lever i en globaliserad värld.

Den nya internationaliseringspolicyn innehåller bland annat följande mål som ska vara uppfyllda innan år 2007:
- Det ska bli vanligare att lundalärare undervisar vid universitet i andra länder. Målet är att fem procent av alla lärare varje år ska undervisa vid något annat universitet.
- Alla universitetets utbytesavtal ska ses över. Idag har Lunds universitet ungefär 1000 olika avtal med universitet runt om världen.
- Universitetet ska eftersträva en balans i studentutbytet. Varje år ska 1000 lundastudenter erbjudas plats vid något universitet utomlands och ungefär lika många ska tas emot i Lund.


För mer information kontakta vicerektor Björn Wittenmark på telefonnummer 046-222 38 80 eller Caroline Runéus, chef för internationella sekretariatet, 070- 668 20 41


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-06-15