Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=1017

Teknik / LTH
Publicerad: 2008-12-04 13:14

Examenshögtid på LTH

I morgon, fredag, 5 december, hålls två examenshögtider för utexaminerade civilingenjörer, högskoleingenjörer, arkitekter, industridesigners, brandingenjörer och – vid det första tillfället – internationella mastersstudenter. Högtiderna med cirka 50 examinander i varje inleds kl 12 och kl 16 i universitetsaulan.

På programmet står musik av Lunds Akademiska Kör, stipendieutdelning från Sparbankstiftelsen Skåne och tal av LTH:s rektor Anders Axelsson, teknologkårens ordförande Olov Petrén och Ola Winzell från Alumnföreningen. Det speciella högtidstalet hålls av Göran Bexell, avgående universitetsrektor.

Media är välkomna på arrangemanget. Ev frågor besvaras av Matilda Roijer, tel: 046-222 3719.

Mats NygrenLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20