Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=1018

Medicin, vård och hälsa
Publicerad: 2008-12-08 08:36

Oväntad koppling diabetes och sömnhormonet melatonin

En vanlig variant i genen för melatoninreceptorn ökar risken för typ 2 diabetes. Två forskargrupper vid Lunds Universitets Diabetescenter(LUDC) står bakom upptäckten vilken blottar en tidigare helt okänd mekanism bakom diabetes.
Fyndet, som presenteras i tidskriften Nature Genetics, öppnar också vägen för nya sätt att behandla sjukdomen.

Att hormonet melatonin, som mest är känt från sömnforskningen och även är den aktiva substansen i lugnande läkemedel, har en koppling till diabetes kom som en överraskning för forskarna.
- Totalt oväntat och mycket spännande, kommenterar Hindrik Mulder, ledare för den ena forskargruppen.

Sambandet upptäcktes i två stora genetiska kartläggningar där drygt 18 000 friska jämfördes med diabetiker och forskarna såg att en variant av genen på melatoninreceptorn var vanligare bland dem som insjuknat i diabetes.
- Redan för 25 år sedan, när de här båda befolknings-undersökningarna startade, hade de med den genvarianten högre blodsockervärden och sämre förmåga att utsöndra insulin. Det är logiskt att fler bland dem senare insjuknar i diabetes, säger Valeriya Lyssenko som ansvarat för de genetiska analyserna i undersökningen. Riskvarianten är vanlig, ungefär 30 procent i befolkningen har den.


Nästa steg var att undersöka på vilket sätt genvarianten utgör en risk för diabetes. Studier på insulinproducerande celler visade att melatonin minskar cellernas förmåga att utsöndra insulin.
- Vi har upptäckt att genvarianten gör att halten av receptorn för melatonin på insulincellens yta sannolikt ökar. Det innebär att cellerna blir känsligare för melatonin och det försämrar deras förmåga att frisätta insulin. Eftersom receptorn befinner sig på cellens yta finns möjligheten att ta fram ett läkemedel som blockerar receptorn och motverkar melatoninets bromsande effekt, säger Cecilia Nagorny som utfört analyserna av de insulinproducerande cellerna.

Mängden melatonin i våra kroppar påverkas av ljuset. På natten när det är mörkt är halten hög. På dagen när det är ljust sjunker nivåerna. Sedan tidigare vet man att melatonin inverkar på dygnsrytmen.
- En möjlig förklaring till diabeteskopplingen kan vara att den högre halten melatonin under natten ska minska mängden insulin eftersom behovet då är mindre. På dagen sjunker melatonin och då kan insulinutsöndringen öka men den här genetiska riskvarianten gör att utsöndringen är bromsad hela tiden, säger Hindrik Mulder.

Nu väntar LUDC-forskarna på knockoutmöss där receptorerna för melatonin slagits ut. Mössen kommer från sömnforskare i USA men på LUDC är det insulincellen som står i fokus.

Länk till Nature Genetics:
http://www.nature.com/ng/index.html


Sök artikel: "A common variant in the melatonin receptor gene
(MTNR1B) is associated with increased risk of future type 2 diabetes and impaired early insulin secretion"

För mer information kontakta:
Hindrik Mulder, forskargruppschef för arbetet med cellanalyserna;
040 – 39 10 23, 070 - 292 69 28, Hindrik.Mulder@med.lu.se
Leif Groop, forskargruppschef för arbetet med de genetiska analyserna;
040 – 39 12 02, 070 – 591 25 48, Leif.Groop@med.lu.se

Tord AjankiLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20