Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=1019

Universitetsövergripande
Publicerad: 2008-12-08 10:58

Lunds samhällsvetarkår bäst på likabehandling

Lunds samhällsvetarkår prisas med 15 000 kronor för en temadag – Normaldagen - som anordnades i våras. Normaldagen syftade till att uppmärksamma normers inverkan, och synliggöra vad det innebär för dem som utesluts genom föreställningar om vad som är ”normalt”. *

Det är fjärde året i rad som priset delas ut. Det instiftades för att uppmuntra arbete med att alla studenter ska behandlas lika oavsett kön, religion, sexuell läggning, funktionshinder och etnisk härkomst.
– Det behövs en ständig dialog och debatt kring de här frågorna och priset är ett led i detta arbete, säger prorektor Ann Numhauser-Henning.

Universitetsledningen delar också ut ett hedersomnämnande. Det går i år till Samhällsvetenskapliga fakulteten för en välkomstfolder som vänder sig till nya studenter. I motiveringen står det att ” tonen i foldern är välkomnande och inkluderande och där hänvisas bl a till fakultetens hemsida om jämställdhets- och diskrimineringsfrågor”.

Priset delas ut i samband med ett seminarium om den nya diskrimineringslagstiftningen som träder i kraft vid årsskiftet. Seminariet riktar sig till universitetets ledare och alla som arbetar med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor vid Lunds universitet.

Pressen är välkommen att vara med vid prisutdelningen men givetvis också vid seminariet.

Vad? 2008 år likabehandlingspris delas ut
När? Tisdagen den 9 december klockan 14.15
Var? Sal Pangea, Geocentrum, Sölvegatan 12

För mer information tala med prorektor Ann Numhauser-Henning på telefonnummer 046-222 70 05 eller 070-576 10 98.

* Normaldagen arrangerades av Samhällsvetarkåren i samarbete med Teknologkåren, Lunds Humanistkår, Teologkåren och Socialhögskolans studentkår.

Ulrika OredssonLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20