Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=1020

Universitetsövergripande
Publicerad: 2008-12-08 11:12

Paneldebatt om kurdernas situation

Hur kommer det kurdiska Irak att utvecklas? Kan det bli en demokratisk förebild för andra länder i Mellanöstern? Hur påverkar Turkiets inträde i EU situationen för landets kurdiska befolkning? Dessa och andra frågor diskuteras på en paneldebatt vid Lunds universitet onsdagen den 11 december.

Debatten med rubriken "The Kurdish Issues: Nationalism, Human Rights and the Value of Culture" äger rum den 11 december klockan 19.00 på Palaestra i Lund.

Deltar gör Ingmar Karlsson, diplomat, författare och Sveriges f.d. generalkonsul i Istanbul, som tidigt i höstas kom ut med den första grundliga genomgången av den kurdiska problematiken på svenska . Han kommer att samtala med internationella experter: professor i kurdiska studier Joyce Blau, verksam vid Institut Kurde i Paris samt den turkiska statsveteranen Aysen Candas Bilgen från Bogazici Universitetet i Istanbul. Moderator är Catharina Raudvere, professor i religionshistoria vid Köpenhamns universitet.

Panelsamtalet föregås av ett slutet seminarium under samma rubrik på Språk-och Litteraturcentrum i Lund där bland andra den kurdisk-svenska ståuppkomikern Nisti Sterk, tillträdande professorn i Mänskliga rättigheter vid Lunds universitet Hans Ingvar Roth samt Sydsvenskans kulturchef Rakel Chukri medverkar. Som rubriken antyder vill arrangemanget belysa såväl mångfalden av de kurdiska frågorna i olika länder, den kurdiska nationalismen, de kurdiska frågorna ur ett människorättsperspektiv samt kulturens tveeggade funktion och betydelse.
Arrangörer är Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet samt föreningen Citizens without Boundaries.

För mer information vänligen kontakta Leif Stenberg, föreståndare för Centrum för Mellanösternstudier på tel 046 - 222 74 64
eller Ingrid Rasch, ordförande och kreativ producent för Citizens without Boundaries på tel 040-12 67 35


Ulrika OredssonLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20