Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=1021

Medicin, vård och hälsa
Publicerad: 2008-12-09 11:25

Pressinbjudan: Skånsk undersökning kopplar greppet om diabetes

Nu drar ANDIS i gång på allvar. ANDIS – Alla Nya Diabetiker i Skåne – är den första heltäckande kartläggningen av diabetessjukdomarnas spektrum i en hel befolkning som någonsin görs.

20 000 skåningar, från noll till hundra år, kommer att insjukna i diabetes och erbjudas att vara med i ANDIS under de fem år rekryteringen ska pågå. 123 vårdcentraler, tio sjukhus och de privata läkarmottagningarna kommer att engageras.

- ANDIS kommer att bli en rik kunskapskälla att ösa ur och det är förvånande att inte en sådan här kartläggning har gjorts tidigare, säger Leif Groop, professor i diabetes på Medicinska fakulteten, överläkare på UMAS och initiativtagare till ANDIS.

Behovet av en mer precis diabetesdiagnostik, vilket är ett av ANDIS mål, är stort.
- Diabetes har ett mycket mer komplext spektrum än vi tidigare trott. Vi möter det hela tiden hos våra patienter men vi kan inte förklara vad det är som skiljer dem åt. Därför kan vi inte heller avgöra vilken behandling som är bäst eller hur sjukdomen kommer att utvecklas.

Deltagande i ANDIS innebär att riskgener för de olika diabetesformerna analyseras. Detta tillsammans med andra prover kommer att ge en detaljerad information om vilken typ av diabetes patienten har och mönster att framträda.
- Ja, vi kommer att kunna se hur de specifika diabetesformerna påverkar förloppet, vilka behandlingar som är effektivast och vilka patienter som löper störst risk att drabbas av komplikationer, konstaterar Leif Groop.
ANDIS kommer att skapa förutsättningar för en mer individualiserad behandling.
- Visionen är att man vid diagnostillfället tar ett prov och får besked om vilken behandling som passar bäst och vad man ska vara särskilt observant på, säger Leif Groop.

Seminariet äger rum den 11 december 2008, klockan 13-17

Media är välkomna att delta i seminariet som äger rum på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, CRC-aulan, ingång 72, Malmö. Efter seminariet erbjuds tillfälle att ställa frågor till föredragshållarna.


Program ANDIS-dagen:
http://www.med.lu.se/content/download/31786/220018/file/program_andis_081211.pdf

För mer information
Leif Groop, professor, överläkare i diabetes och endokrinologi, Tel: 040 – 39 12 02, leif.groop@med.lu.se
Nael Shaat, projektledare, läkare, Tel: 040 - 39 12 14, nael.shaat@med.lu.se

Tord AjankiLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20