Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=1025

Ekonomi
Publicerad: 2008-12-15 08:44

Nytt och unikt institut sätter tull och moms i fokus

På Ekonomihögskolan etableras i dag ett nytt och unikt institut som kommer att syssla med indirekta skatter. Området, som rör moms, punktskatt och tull, lider i nuläget av stora luckor inom såväl forskning som utbildning.

Helt nya ”European Tax Institute, Lund” kommer att bedriva forskning och utbildning i Europeisk skatterätt, och till stor del inom indirekt beskattning. Förutsättningar finns att bygga upp något unikt inom Europa.
– Ett sponsoravtal med Ernst & Young gör det möjligt för Institutionen för handelsrätt vid Ekonomihögskolan att etablera ett ”Centre of Excellence” för forskning och utbildning inom indirekta skatter. I dag finns väldigt lite forskning på området, i såväl Sverige, Europa som hela världen faktiskt. Sponsoravtalet ger oss möjlighet att ha en substantiell forskning och utbildning på området som inte funnits tidigare, säger jur. dr Oskar Henkow, som forskar och undervisar uteslutande om indirekta skatter vid Lunds universitet.

Avtalet har slutits med hjälp av Ben Terra, hedersdoktor vid Ekonomihögskolan, och hans kontakter med revisionsföretaget Ernst & Young. Avtalet löper på fyra år, och förhoppning finns att det framöver blir fler finansiärer.
– För Ernst & Young är detta en möjlighet att sända sina konsulter på utbildningar som är bra. I dag är utbudet nästan obefintligt. Företaget kan också dra nytta av den forskning vi kommer att kunna bidra med inom ett område där det hittills funnits väldigt lite kunskap. Dessutom är en drivande orsak för Institutionen för handelsrätt och Ekonomihögskolan att samarbeta med Ernst & Young genom sponsringsavtalet att utbildningen får en relevant och praktisk koppling till arbetslivet, säger Oskar Henkow.

I dag, måndagen den 15 december, klockan 14.30 , etableras institutet officiellt och samarbetet mellan Ekonomihögskolan och Ernst & Young inleds.
Närvarande är Tomas Karlsson, ansvarig för indirekt beskattning på Ernst & Young AB, Allan Malm, rektor vid Ekonomihögskolan samt Oskar Henkow, jur.dr, och Claes Norberg, professor vid Institutionen för handelsrätt vid Ekonomihögskolan, och ämnesansvariga i skatterätt. Även media hälsas välkommen.
Platsen är EC3, tredje våningen i lokalen Faculty på Ekonomihögskolan.

Klockan 16 startar sedan ett seminarium gällande aktuella frågor inom rättsområdet indirekt beskattning i Europa. Titeln är “The reform of the treatment of financial services and insurance services” i EC2:101.

Kontakta Oskar Henkow på 070-307 43 39 eller oskar.henkow@busilaw.lu.se

Kristina Rörström



Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20