Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=1026

Universitetsövergripande
Publicerad: 2008-12-15 15:37

Eva Åkesson ny prorektor

Universitetsstyrelsen utsåg den 15 december Eva Åkesson till prorektor för Lunds universitet. Eva Åkesson är idag vicerektor och lektor i kemisk fysik. Under sin tid som vicerektor har hon haft ett särskilt ansvar för grundutbildningsfrågor och Bolognaprocessen och som prorektor blir hon nya rektorn Per Erikssons ställföreträdare.

Eva Åkesson, som ursprungligen kommer från Ängelholm, har gått sin grundutbildning i kemi och forskarutbildning i fysikalisk kemi vid Umeå universitet. 1996 anställdes hon i Lund, först som forskare och lärare, sedan som studierektor och år 2003 som vicerektor.

Eva Åkesson utses till prorektor för perioden 1 januari 2009 – 31 december 2014

Länk till pressbilder
http://www5.lu.se/o.o.i.s/2437

Länk till CV
http://www5.lu.se/o.o.i.s/2094

Läs mer om hur rektorsvalet går till
http://www5.lu.se/o.o.i.s/2450


Ulrika OredssonLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20