Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=1028

Teknik / LTH
Publicerad: 2008-12-17 10:49

Ny webbplats för fuktforskning

FuktCentrum vid Lunds Tekniska Högskola är ett kunskapscentrum för byggrelaterade fuktfrågor. Utöver forskningsuppgifter är en viktig målsättning med verksamheten att sprida information. Nu har FuktCentrum genomfört ett stort förändringsarbete för att öka tillgängligheten, bland annat har man öppnat en helt ny webbplats.

FuktCentrum inrättades år 2000 för att skapa en länk mellan grundläggande forskning om fukt inom byggsektorn och olika tillämpningar. Sedan dess har man aktivt verkat för att stärka
forskning och utveckling. FuktCentrum har medverkat till ett ökat samarbete inom fuktforskning och uppmuntrat till tvärvetenskapliga kontakter, både nationellt och
internationellt. En viktig uppgift är att föra ut resultat från forskningen och sprida information till alla som är verksamma inom byggsektorn. För att bli mer tillgänglig och öka möjligheterna att nå ut med informationen har FuktCentrum under hösten genomfört flera förändringar.


Ny faktaspäckad webbplats
Webbplatsen är naturligtvis en viktig kanal för FuktCentrums informationsspridning. Den är ett öppet forum för vetenskapliga diskussioner och för utbyte av erfarenheter och information
om byggrelaterade fuktfrågor.
Nu har FuktCentrum lanserat en helt ny webbplats. Med mer plats för fakta och en struktur som gör det lätt att hitta. Fuktsakkunniga och professionella aktörer inom byggsektorn kan via webbplatsen ladda ner datorprogram, arbetsmaterial, fackskrifter och annat informationsmaterial.

För att få tillgång till den kostnadsfria nedladdningen måste man först registrera sig
på webbplatsen www.fuktcentrum.se


FuktFakta
Den som är registrerad på webbplatsen får FuktCentrums nya elektroniska nyhetsbrev FuktFakta. Nyhetsbrevet, som innehåller de senaste forskningsresultaten och andra aktuella ämnen kring fuktfrågor, är ytterligare ett steg i målsättningen att utvidga informationskanalerna och öka spridningen av fakta från FuktCentrum.

FuktFakta skickas ut via e-post till
registrerade användare en gång per kvartal, se www.fuktcentrum.lth.se/?id=20464

Ny kurs i vår
Temadagar, kurser och utbildning ingår också i FuktCentrums verksamhet. Under hösten har man genomfört Informationsdagen, som i år gick under temat ”Energieffektiva byggnader utan fuktskador”. Till våren kommer FuktCentrum att för tredje gången arrangera kursen Diplomerad Fuktsakkunnig enligt metoden Fuktsäkerhet i Byggprocessen. Utbildningen, som motsvarar 5 högskolepoäng, genomförs under fem tvådagarspass på LTH i Lund och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Dessutom ingår ca 15 dagars självstudier.

Mer information finns på webbplatsen, där man också anmäler sig.
www.fuktcentrum.lth.se/?id=20408
För mer information kontakta:
FuktCentrum
Anders Sjöberg, Sekreterare
Telefon: 046-222 77 86
E-post: anders.sjoberg@byggtek.lth.se

Mats NygrenLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20