Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=1539

Naturvetenskap
Publicerad: 2010-12-02 09:41

Förnyad satsning på Biologiska museerna i Lund

Biologiska museerna vid Lunds universitet får nästan 18 miljoner kronor av ArtDatabanken för åren 2011-2013. Pengarna är ett erkännande av verksamheten, konstaterar museiföreståndaren Ingvar Kärnefelt.

ArtDatabanken har genom Svenska artprojektet beslutat att stödja verksamheten vid Biologiska museerna, Lunds universitet, med cirka 12,5 miljoner kronor under perioden 2011-2013. Dessutom har man beslutat om fortsatt stöd för samarbetsprojektet Sveriges virtuella herbarium, som koordineras av Biologiska museerna i Lund. Herbarieprojektet får totalt 8,6 miljoner kronor under 2011-2013, varav cirka 1,9 miljoner kronor går till Lund. I Sveriges virtuella herbarium deltar även Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, Evolutionsmuseet vid Uppsala universitet samt universitetsherbarierna i Göteborg och Umeå.

Förutom vård av de botaniska och zoologiska samlingarna kommer arbetet att vara inriktat på att registrera särskilt värdefulla samlingar och göra dem tillgängliga på nätet. Museiföreståndare Ingvar Kärnefelt är glad över den positiva trend som Biologiska museerna upplevt under 2000-talet. De senaste årens nationella satsning på biologisk mångfald har gett verksamheten i Lund ett rejält uppsving.

ArtDatabanken och Svenska artprojektet har även beslutat att stödja två forskare vid Biologiska museerna i Lund med drygt 3,2 miljoner kronor. Anslagen innebär en förstärkning av systematikforskningen. Sammanlagt stödjer alltså ArtDatabanken och Svenska artprojektet verksamheten vid Biologiska museerna med cirka 17,6 miljoner kronor under 2011-2013.

Biologiska museerna är sedan den 1 januari 2010 en del av Biologiska institutionen.

För mer information, kontakta:
Professor Ingvar Kärnefelt, föreståndare för Biologiska museerna
Tel 046-222 95 58
Ingvar.Karnefelt@botmus.lu.se

Lena Björk BlixtLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20