Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=1544

Teknik / LTH
Publicerad: 2010-12-08 10:42

Årets Nobelpristagare i fysik till Lund

Konstantin Novoselov, som får årets Nobelpris i fysik 2010 jämte Andre Geim, föreläser på Lunds Tekniska Högskola måndagen den 13 december.

Han ska tala om den forskning han fick priset för, nämligen det nya supermaterialet Grafen. Föreläsningen sker på engelska och är öppen för studenter, forskare och andra intresserade.

Föreläsare: Konstantin Novoselov, University of Manchester
Titel på föresläsning: GRAPHENE: Carbon's New Phase
Plats: Sal A, Fysicum, Sölvegatan 14C
Tid: 10.30
Kaffe och kaka serveras före föredraget.

För mer information, kontakta: Knut Deppert, professor i Fasta Tillståndets Fysik, 046-222 95 20, 070 252 4947 knut.deppert@ftf.lth.se Mer information om fysikpriset finns på www.kva.se

Kristina LindgärdeLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20