Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=1546

Teknik / LTH
Publicerad: 2010-12-09 13:54

Spela datorspel på klättervägg

Vattenhallen, LTH:s science centrum, har begåvats med en ”DigiWall” som invigs måndagen den 13 december. En sådan ser ut som en helt vanlig klättervägg, men är i själva verket en kombination av en sådan och ett datorspel. Genom att klättra på blinkande och ljudande handtag kan man spela ljudmemory, ping pong och en rad andra spel.

– Klätterväggen ska också användas av gymnasister för att lära dem programmering. Tanken är att de ska få programmera sina egna spel i Java som de sedan kan testa på klätterväggen, berättar Leif Bryngfors, verksamhetsansvarig på Vattenhallen.

Det är den tidigare LTH-studenten Katarina Delsing som tillsammans med kollegorna Mats Liljedahl och Stefan Lindberg ligger bakom idén om den digitala klätterväggen. Det lekfulla konceptet är ett resultat av forskning kring ljudbaserad interaktionsdesign.

Numera finns det ganska så många ”Digiwallar” runtom i världen, exempelvis på Houston Space Centre, Delaware Childrens museum i USA och på Jakarta och i Saudiarabien. Närmast svenska DigiWall finns i Södertälje, Bromma och på Gotland. Den har också varit representerad på ett antal svenska ambassader.

– Men första gången vi överhuvudtaget visade vår klättervägg var i Lund, på Ideon i maj 2005, berättar Katarina Delsing.

Ingivning av DigiWallen sker efter att sångerna från årets Lucia-tåg på Vattenhall klingat av. Luciatåget börjar kl 13.15 måndagen den 13 december och runt kl 13.30 kommer några teknologer att visa hur man kan använda klätterväggen. Därefter är det fritt fram för alla att prova. Journalister är också välkomna.

Klätterväggen har finansierats genom en donation från Sparbanken Öresund. Vid invigningen närvarar representant för Sparbanken Öresund och även Anders Axelsson, LTH:s rektor.

För frågor, kontakta Vattenhallen, Amanda Haux Amanda.Haux@kansli.lth.se eller Susanna Bernardini, båda har telnr 046-222 43 51. Karta finns på www.lth.se/vattenhallen Läs också mer på www.digiwall.se

Kristina LindgärdeLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20