Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=1551

Universitetsövergripande
Publicerad: 2010-12-15 14:19

Julens ABC

Är du journalist och behöver tips på experter inom ämnen som brukar bli aktuella under julen?
Använd dig då av denna expertlista som informatörer vid Lunds universitet har satt samman.

Advent, jul och trettondag: historia, teologi och praktik
Professorn i praktisk teologi, Stephan Borgehammar, kan svara på frågor om uppkomsten och innebörden av det kristna jul- och trettondagsfirandet, adventsfastan, juldagarnas olika gudstjänster, julpsalmer m.m. Tel. 046-222 46 98, Stephan.Borgehammar()teol.lu.se

Att överleva vintern…
Hur gör fåglarna för att överleva vintern? Kommer fåglar sluta att flytta vid ett varmare klimat? Våra zooekologer kan svara på dessa frågor.

Susanne Åkesson, zooekolog, tel. 046 2223705
Jannika Boström, zooekolog, tel. 046 2223789

Blot - Så har man blotat i Uppåkra
Om du vill veta mer om bloten i Uppåkra ska du prata med Ola Magnell, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, avd. för Historisk osteologi:
ola_magnell()yahoo.com, tel. 046 222 7942

Bockar, grisar och folk
Vad har vi hämtat av förkristna föreställningar till vårt julfirande?
Mer om detta vet Kristina Jennbert, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, kristina.jennbert()ark.lu.se, tel. 046-222 42 14

Brandrisk
Nu tändas tusen juleljus – om ökade brandrisker i juletid
Prata med Göran Holmstedt, professor Brandteknik, Lunds tekniska högskola, Tel: 046-222 48 82, 222 04 02, Goran.Holmstedt()brand.lth.se

Depressioner i juletid
– Depressioner och självmord: Lil Träskman-Bendz, professor i psykiatri, särskilt preventions- och behandlingsforskning, forskar om depressioner, tel .046-17 38 40, Lil.Traskman_Bendz()med.lu.se

– Vinterdepressioner och ljusbehandling: Åsa Westrin, psykiatriforskare, tel .044-3093437, Asa.Westrin()skane.se

Fira jul på kredit- ekonomisk oro och att ta lån för att fira jul.
Hans Byström, Ekonomihögskolan, hans.bystrom()nek.lu.se, 046-222 94 78

Frivilligorganisationernas arbete
Anna Meeuwisse, Socialhögskolan 046-222 31 57, Anna.Meeuwisse()soch.lu.se

Grisar - Människan och svinet – en relation från äldre stenålder (ett ämne som även är aktuellt i årets julkalender i TV)
Ola Magnell, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, avd. för Historisk osteologi: ola_magnell()yahoo.com, tel. 046- 222 7942

Halka
– Frakturer hos äldre: Karl-Göran Thorngren, överläkare och professor i ortopedi, särskilt inriktad på åldringsfrakturer, tel. 046-17 20 53, Karl-Goran.Thorngren()med.lu.se

– Brutna lårbenshalsar - Hur får vi färre brutna lårbenshalsar bland äldre i trafiken vintertid?
Monica Berntman, lektor vid avdelningen trafik och väg vid Lunds tekniska högskola, tel. 046-222 91 33 , Monica.Berntman()tft.lth.se

Hemlöshet
Hans Swärd, Socialhögskolan, tel. 046-222 94 15. Hans.Sward()soch.lu.se, Marcus Knutagård, tel. 046-222 93 84, Marcus.Knutagard()soch.lu.se

Julfirande
–Hur firar man jul idag? - plastfamiljer, Kalle Anka, julbord eller inte? Folklivsarkivet har tillsammans med andra folkminnesarkiv dokumenterat dagens julfirande i Sverige.
Tala med Charlotte Hagström, tel. 046-222 42 05, Charlotte.Hagstrom()kultur.lu.se

-Jullekar, julsånger och dans kring granen
Tala med musikarkivarie Patrik Sandgren på Skånes musiksamlingar, Folklivsarkivet. 046-2223612. Patrik.Sandgren()kultur.lu.se

Julgranens småkryp
Entomologen Glenn Svensson kan svara på frågor om vilka småkryp som finns i våra julgranar.
Tel. arbete: 046-2220484, Mobil arbete: 0731-847126, Tel. hem: 046-12 24 03,
Glenn.Svensson()ekol.lu.se

Julmat
–Antioxidanter och färgglad mat – en hälsosam jul
Antioxidanter och betydelsen av den färglada maten för hälsan.
Charlotte Erlanson-Albertsson ,professor i medicinsk och fysiologisk kemi, tel.046-222 85 89, Charlotte.Erlanson-Albertsson()med.lu.se

–Djuretik
Helena Röcklinsberg, lektor i etik, speciellt djuretik, kan svara på frågor om livet för grisen före juleskinkan och kossan inför osttillverkningen. helena.rocklinsberg()teol.lu.se

–Julmat förr och nu
Håkan Jönsson, etnolog, Tel: 046-2229512, Hakan.Jonsson()kultur.lu.se

–Julsnaps och julöl
Helena Hansson, alkoholforskare, tel. 040-33 29 77, helena.hansson()med.lu.se

–Mat och matkultur (sociologiska perspektiv)
Anna-Lisa Lindén, tel. 046-222 88 34, Anna-Lisa.Linden()soc.lu.se

–Frossa i fett, salt och socker – vad händer i våra kroppar?
Fetma: Mona Landin-Olsson, överläkare på Kompetenscentrum Obesitas, Universitetssjukhuset i Lund, tel.046-17 14 52, Mona.Landin-Olsson()med.lu.se

Socker och fett: Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi som forskar hur socker och fett fungerar i kroppen, tel. 046-222 85 89, Charlotte.Erlanson-Albertsson()med.lu.se

Salt: Olle Melander, docent som forskar på salthalt i livsmedel och kopplingen till risken för högt blodtryck, stroke och hjärtinfarkt, tel. 040-39 12 09, Olle.Melander()med.lu.se

–Julbakets kemi: Ann-Charlotte Eliasson, professor, livsmedelsteknologi vid Lunds tekniska högskola, tel. 046-222 96 74, Ann-Charlotte.Eliasson()livsteki.lth.se

–Julbordet och bakterier: Göran Molin, professor livsmedelsteknologi vid Lunds tekniska högskola, tel. 046-222 83 27 Goran.Molin()livsteki.lth.se och Siv Ahrné, universitetslektor livsmedelsteknologi, tel. 046-222 83 27, Siv.Ahrne()livsteki.lth.se

– Julbordet och näringsaspekter: Nils-Georg Asp, professor Industriell näringslära och livsmedelskemi vid Lth, tel. 046-222 83 04, Nils_Georg.Asp()inl.lth.se

– Julosten: Marie Paulsson, professor Livsmedelsteknik, tel. 046-222 96 30, Marie.Paulsson()livstek.lth.se och Peter Dejmek, professor livsmedelsteknik vid Lunds tekniska högskola, tel. 046-222 98 10 Petr.Dejmek()livstek.lth.se

– Julskinkan, korven och syltan: Eva Tornberg, professor livsmedelsteknik. Tel. 046-222 48 21, Eva.Tornberg()livstek.lth.se

– Långbord i långhuset - Maträtternas långa historia: Daniel Serra, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, avd. för Arkeologi: Daniel.Serra()ark.lu.se, tel. 046-222 30 88

Juletidens allergener  julmaten, blommorna och granen...
Leif Bjermer, professor, överläkare, specialistansvarig Enheten för Lungmedicin och allergologi, Skånes universitetssjukhus Lund, tel. 046-17 23 25, leif.bjermer()med.lu.se
Sonja Werner, överläkare och allergolog vid  Enheten för Lungmedicin och allergologi, Skånes universitetssjukhus i Lund, tel.046-171433, sonja.werner()med.lu.se

Jungfrufödsel
Blazenka Scheuer, lektor i Gamla testamentets exegetik kan svara på frågor om GT:s messianska profetior, särskilt profetian om jungfrufödseln i Jesaja 7, blazenka.scheuer()teol.lu.se

Krubbor
Kyrkohistorikern Anders Jarlert kan svara på frågor om julkrubbans korta historia, Anders.Jarlert()teol.lu.se

Maria – Hur länge ammade Maria?
Vad vi vet om barnavård i äldre tider. Elisabeth Iregren, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, avd. för Historisk osteologi: elisabeth.iregren()ark.lu.se, tel. 046-222 79 46

Mörker - Hur påverkar det oss?
Torbjörn Laike, docent miljöpsykologi och prefekt institutionen för arkitektur vid Lunds tekniska högskola, tel. 046-222 70 78 Thorbjorn.Laike()arkitektur.lth.se

Pepparkakor, glögg och gran - varför doftar julen?
Ulf Ellervik, professor, bioorganisk kemi vid Lunds tekniska högskola, tel. 046-222 82 20, Ulf.Ellervik()organic.lu.se

Raketer och smällare kan kosta fingrar – handskador orsakade av nyårsraketer och smällare
Lars Dahlin, professor och forskargruppschef, Handkirurgisk forskning, tel. 040-331724,
lars.dahlin()med.lu.se, kan berätta mer.

Renen blir vanligare
Ett varmare klimat påverkar djurlivet i Arktis. T.ex. har antalet renar ökat snabbt på Svalbard till följd av tidigare snösmältning. En som vet mer är: Torben Christensen, naturgeograf, tel. 046 2223743

Röd är julens färg - hur reagerar vi på rött?
Thorbjörn Laike, vid Lunds tekniska högskola, tel. 046-222 70 78 Thorbjorn.Laike()arkitektur.lth.se

Saturnaliefesten - en romersk föregångare till julen.
Dominic Ingemark, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, avd. f. Antikens kultur och samhällsliv: Dominic.Ingemark()ark.lu.se, tel. 046-222 83 81

Ser du stjärnan i det blå…
Vid juletid lyser stjärnorna som starkast på natthimlen. Vill du veta vilka mer om universums galaxer, vilka stjärna som lyser starkast eller chansen att hitta liv på främmande planetsystem?
Sofia Feltzing, astronom, tel. 046 2227294

Snö - Kan snötäckta tak rasa in?
Sven Thelandersson, professor i konstruktionsteknik, tel. 046-222 73 68, Sven.Thelandersson()kstr.lth.se, http://aqua.tvrl.lth.se/

Strömavbrott
– Vilka risker finns när strömmen går en smällkall vinterdag?
Kontakta Kurt Petersen, professor i Riskhantering, Lunds Tekniska Högskola, tel. 046-222 42 59, Kurt.Petersen()brand.lth.se eller
Olof Samuelsson, lektor industriell elektroteknik och automation, tel. 046-222 75 04, Olof.Samuelsson()iea.lth.se

– Räcker strömmen även denna vinter?
Olof Samuelsson, lektor industriell elektroteknik och automation, tel. 046-222 75 04, Olof.Samuelsson()iea.lth.se och Lars J Nilsson, professor, Miljö- och energisystem tel. 046-222 46 83, Lars_J.Nilsson()miljo.lth.se

Svårstartade bilar - vad händer i motorn?
Bengt Johansson, Professor, Lunds Tekniska Högskola, Förbränningsmotorer, tel. 046-222 85 23, Bengt.Johansson()vok.lth.se

Tanken som räknas
”Varje naturvetenskap har sina studieobjekt och sina mätmetoder. Inom atomfysiken räknar man elementarpartiklar, inom kemin räknar man molekylvikter, inom biologin räknar man gener. Inom kognitionsvetenskapen är det tanken som räknas.”
Kontakta Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap tel. 046-222 48 17 eller mobil 0709-14 62 46, Peter.Gardenfors()lucs.lu.se

Varmare jular?
De flesta drömmer om en vit jul. Men hur blir det med den saken i framtiden? Klimatförändringarna kommer göra att det snöar mindre på vissa ställen. Och mer på andra.
Kontakta Torben Christiansen, naturgeograf, tel. 046 2223743 eller
Henrik Smith, miljövetare, tel. 046 2229379

Vid den tiden
De heliga skrifternas plats i vårt julfirande. Prof. Fredrik Lindström, fredrik.lindstrom()teol.lu.se.

 

Linda VibergLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20