Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=1791

Teknik / LTH
Publicerad: 2011-12-13 09:32

Klädetiker, kustforskare och elektronikprofessor blir hedersdoktorer vid LTH

Renée Andersson, etik- och miljöansvarig på Indiska magasinet, är en av tre nya hedersdoktorer vid Lunds Tekniska Högskola. Övriga är Marcel Stive, professor i kustteknik och vetenskaplig chef vid Water Research Centre vid tekniska universitetet i Delft, Holland samt Jan Rabaey, professor vid institutionen för elektroteknik och datavetenskap vid UC Berkeley i Kalifornien.

– Renée Andersson har uppmärksammat vikten av att inom klädbranschen kombinera etik, miljö och ekonomi. Genom sitt engagemang och kunskap har hon möjliggjort forskning och teknikutveckling kring vattenrening i Sydasien, säger Bo Mattiasson, professor i bioteknik.

Marcel Stive föräras hedersdoktorstiteln tack vare sina betydande vetenskapliga insatser vad gäller förståelsen för hur klimatförändringar kommer att påverka världens kustområden. Med stigande havsnivåer blir denna forskning allt viktigare, menar Hans Hanson, professor i teknisk vattenresurslära:

– Professor Stive har varit en pionjär för att matematiskt beräkna hur strömmar och vågor fungerar. Likaså har han byggt en vetenskaplig grund för att beräkna hur en kustremsa långsiktigt kan utvecklas. Allt detta har betydelse för att uppskatta effekterna av de stigande havsnivåerna. Höstens stormar har än mer aktualiserat denna problematik, säger Hans Hanson.

Nyligen blev Marcel Stive utnämnd att leda en internationell vetenskaplig grupp att ta fram en FN-rapport om globala, kritiska vattenfrågor.

Det tredje nytillskottet bland hedersdoktorer, Jan Rabaey, hör hemma inom elektronik och trådlös kommunikation. Han är en av grundarna bakom ett världsledande forskningscentrum, Berkeley Wireless Research Center. Enligt Viktor Öwall, professor i elektronikkonstruktion, är han en väldigt nytänkande och modig person som inte drar sig för att hämta inspiration från science fiction.

– Exempelvis kan hans projekt ”infopad” från början av 1990-talet ses som föregångare till dagens iPad. Han har varit en viktig inspiratör för oss och fungerar bland annat som rådgivare i våra forskningsprojekt, säger Viktor Öwall.

För mer information, kontakta förslagsställarna: Hans Hanson, professor, Teknisk vattenresurslära, 046-222 89 87, 0705 - 12 83 11, Hans.Hanson@tvrl.lth.se, Viktor Öwall, professor, Elektro- och informationsteknik, 046-222 94 69, 0709 - 22 37 87, Viktor.Owall@eit.lth.se och Bo Mattiasson, professor i Bioteknik, 046-222 82 64, 070-605 98 30 Bo.Mattiasson@biotek.lu.se Bilder på hedersdoktorerna finns i LU:s bildbank https://bildweb.srv.lu.se/, skriv namnet i sökfältet.

Kristina LindgärdeLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20