Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=1794

Naturvetenskap
Publicerad: 2011-12-13 11:32

Geologiforskning i Lund får 40 miljoner kronor

Inom loppet av en vecka har geologerna vid Lunds universitet kammat hem 40 miljoner kronor. Professor Birger Schmitz har fått 25 miljoner kronor för sin banbrytande forskning kring det meteoritflöde som skett till jorden under de senaste årmiljarderna. Och professor Daniel Conley har fått 15 miljoner kronor för forskning kring hur koldioxidhalten i atmosfären har varierat i det förgångna.

Både Birger Schmitz och Daniel Conley är verksamma på institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper vid Lunds universitet. Birger Schmitz är berggrundsgeolog och världsledande inom framväxande forskning kring livets historia i ett större astronomiskt perspektiv. Nu får han 25 miljoner kronor av det europeiska forskningsrådet, ERC, en åtråvärd och prestigefylld utmärkelse i forskarvärlden.

Birger Schmitz har tidigare tillsammans med en amatörgeolog och tre stenbrottsarbetare hittat unika fynd av drygt 90 fossila meteoriter i 470 miljoner år gammal berggrund i Västergötland. Meteoriterna kommer från en av de största explosionerna i solsystemets senare historia när en komet slog sönder en flera hundra kilometer stor asteroid mellan Mars och Jupiter, med konsekvenser även för livet på jorden. Än idag kommer många, en tredjedel, av meteoriterna som faller ner på jorden från denna händelse för 470 miljoner år sedan.

I det nya ERC-finansierade projektet, Astrogeobiosphere, har Birger Schmitz utvecklat nydanande metoder för att knyta ihop livets evolution med händelser i solsystemets och galaxens historia. Genom att studera mikroskopiska, utomjordiska mineral i sediment från olika tider i jordens historia kan till exempel ursprunget nu spåras för den himlakropp som utplånade dinosaurierna för 65 miljoner år sedan. Solsystemets rörelse genom galaxens spiralarmar, och även galaxens rotation, kan med de nya metoderna spåras i sediment som avsatts under årmiljarderna på jordklotet. Enligt ERC har Birger Schmitz projekt öppnat för ett helt nytt tvärvetenskapligt forskningsfält i gränslandet mellan geologi, astronomi och biologi.

Daniel Conley är biogeokemist och forskar dels kring syrebrist och döda havsbottnar i Östersjön, dels kring hur koldioxidhalten i atmosfären har varierat förr i tiden, på en tidsskala från tiotusentals till miljontals år. Nu uppmärksammas hans forskningsinsatser av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW), som vid sitt senaste styrelsesammanträde utsåg honom till en av deltagarna inom programmet Wallenberg Scholars. Stödet omfattar totalt 15 miljoner kronor, fritt disponibelt för forskningsprojekt. Pengarna får Conley för den delen av hans forskning som rör koldioxidhalterna i atmosfären. Forskningsresultaten får han fram genom analyser av gamla sedimentlager under havsbottnarna på olika håll i världen.

– För att förstå klimatförändringarna och växthuseffekten måste vi veta mer om hur koldioxidhalterna i atmosfären har varierat förr i tiden, säger professor Daniel Conley.

För mer information, kontakta:
Birger Schmitz, tel 0768-565568, Birger.Schmitz@geol.lu.se
Daniel Conley, tel 046-2220449, Daniel.Conley@geol.lu.se

Lena Björk BlixtLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20