Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=1795

Universitetsövergripande
Publicerad: 2011-12-14 16:16

Lunds universitets julexperter 2011

Lista över forskare från Lunds universitet som kan svara på alla slags frågor som kan bli aktuella under de stundande helgerna, från A till Ö.
God Jul! önskar Lunds universitet

A
Alkohol, tobak och hälsofrämjande vård och forskning
Hanne Tønnesen, professor i klinisk alkoholforskning
040-33 29 85, Hanne.Tonnesen(at)med.lu.se
eller via sekreterare Eva Skagert, 040-33 29 78, eva.skagert(at)med.lu.se.

Advent, jul och trettondag: historia, teologi och praktik
Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi, kan svara på frågor om uppkomsten och innebörden av det kristna jul- och trettondagsfirandet, adventsfastan, juldagarnas olika gudstjänster, julpsalmer m.m.
046-222 46 98, Stephan.Borgehammar(at)teol.lu.se

Advent och julhögtiden:
Vid den tiden, de heliga skrifternas plats i vårt julfirande.
Fredrik Lindström, professor i teologi
046-222 90 53 eller 0702670312, fredrik.lindstrom(at)teol.lu.se.

B
Blot - Så har man blotat i Uppåkra
Ola Magnell, institutionen för arkeologi och antikens historia, avd. för historisk osteologi,
046 222 79 42, ola_magnell(at)yahoo.com

Brunte, getabockar och grisar
Kristina Jennbert, institutionen för arkeologi och antikens historia, vet att berätta om vad vi har hämtat av förkristna föreställningar till vårt julfirande.
046-222 94 75, kristina.jennbert(at)ark.lu.se

Bränder och andra risker i det moderna samhället
Patrick Van Hees, professor i brandteknik, har kartlagt brandorsaker i svenska skolor.
046-288 48 39 el 0703-16 59 35, Patrick.van_Hees(at)brand.lth.se

Bränder och andra risker i det moderna samhället
Kurt Petersen, professor i risk- och säkerhetshantering. Arbetar med riktlinjer för kommuners krisbedömningar och agerande vid olika katastrofer där ex räddningstjänst, elbolag medverkar.
046-222 42 59 el 0045-614 619 70, Kurt.Petersen(at)brand.lth.se

D
Depressioner i juletid
Lil Träskman-Bendz, professor i psykiatri, särskilt preventions- och behandlingsforskning, forskar om depressioner. 046-173840, 0560-23024, Lil.Traskman_Bendz(at)med.lu.se

Djuretik
Helena Röcklinsberg, lektor i etik, speciellt djuretik, kan svara på frågor om grisens liv före jul och kossans inför osttillverkningen. helena.rocklinsberg(at)teol.lu.se

E
Existentiella frågor
Martin Lembke, doktorand vid centrum för teologi och religionsvetenskap, kan svara på frågor om "tro, vetande och förnuft"
073-559 26 43, 046-222 90 57, Martin.Lembke(at)teol.lu.se

F
Familjeförhållanden
Kjell Hansson, professor i socialt arbete, studerar hur familjer fungerar eller inte fungerar.
046-222 94 08, 046-14 59 16, 0708-14 59 16, Kjell.Hansson(at)soch.lu.se

Fattig jul och hemlöshet
Hans Swärd, professor vid Socialhögskolan. Forskar om fattigdom, sociala problem, hemlöshet, socialt arbete och det sociala arbetets historia.
046-2229415, Hans.Sward(at)soch.lu.se

Gällande hemlöshet, kontakta även Marcus Knutagård, Socialhögskolan
046-2229384, Marcus.Knutagard(at)soch.lu.se

Torbjörn Hjort, bitr. universitetslektor vid Socialhögskolan. Forskar om fattiga familjers boende och konsumtion. Kan uttala sig om den psykologiska och praktiska svårigheten att vara sparsam fast man borde och varför fattigdom alltmer ses som ett personligt misslyckande snarare än ett samhällsproblem.
046-222 30 61, 0707 396256. torbjorn.hjort(at)soch.lu.se

Frivilligorganisationernas arbete
Anna Meeuwisse, professor vid Socialhögskolan
046-222 31 57, Anna.Meeuwisse(at)soch.lu.se

Flyttfåglar
Hur gör fåglarna för att överleva vintern? Kommer fåglar sluta att flytta vid ett varmare klimat? Våra zooekologer kan svara på dessa frågor

Professor Susanne Åkesson leder ett stort forskningsprojekt om såväl fåglars som andra djurs flyttförmåga,
046 – 222 37 05, Susanne.Akesson(at)biol.lu.se

Professor Åke Lindström arbetar med en inventering av fågelbeståndet
046-222 49 68, Ake.Lindstrom(at)biol.lu.se

G
Givmildhet
Christian Fuentes, doktorand vid institutionen för service management
042-356654, Christian.Fuentes@ism.lu.se

Grisar, människan och svinet – en relation från äldre stenålder
Ola Magnell, institutionen för arkeologi och antikens historia, avd. för historisk osteologi:
046- 222 7942 ola_magnell(at)yahoo.com

H
Halka - frakturer hos äldre
Karl-Göran Thorngren, överläkare och professor i ortopedi, särskilt inriktad på åldringsfrakturer,
046-17 20 53, Karl-Goran.Thorngren(at)med.lu.se

Halka och trafik - hur får vi färre brutna lårbenshalsar bland äldre under vintern?
Monica Berntman, lektor vid avdelningen trafik och väg, Lunds Tekniska Högskola
046-222 91 33 , Monica.Berntman(at)tft.lth.se

Hållbar jul - energianvändning
Lars J Nilsson, arbetar med frågor om effektiv användning av energi och om hur utvecklingen kan gå mot ett hållbart samhälle.
046-222 46 83, Lars_J.Nilsson(at)miljo.lth.se

Hållbar jul – konsumtion
Mikael Klintman, docent, forskar om hållbar konsumtion. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
046-222 38 97 Mikael.Klintman(at)fpi.lu.se

Hållbar jul - miljöfilosofi
Johannes Persson, docent i teoretisk filosofi, kan svara på miljöfrågor med filosofisk anknytning.
046-2220924 eller Johannes.Persson(at)fil.lu.se

Hållbar jul – samhällsutveckling
Lennart Olsson, föreståndare för LUCSUS (Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling). Har studerat följderna av en förändrad jordbrukspolitik inom EU, handeln med utsläppsrättigheter samt forskat om ökenspridning, livsmedelskris o klimatförändringarnas följder i Afrika.
046-222 05 11, Lennart.Olsson(at)lucsus.lu.se

J
Julmat:

Julbakets kemi
Ann-Charlotte Eliasson, professor, livsmedelsteknologi vid LTH,
046-222 96 74, Ann-Charlotte. Eliasson(at)livsteki.lth.se

Julmat -fetma
Mona Landin-Olsson, överläkare på Kompetenscentrum Obesitas, Skånes Universitetssjukhus, Lund
046-17 14 52, Mona.Landin-Olsson(at)med.lu.se

Julmat förr och nu
Håkan Jönsson, etnolog, 046-222 95 12, Hakan.Jonsson(at)kultur.lu.se

Julmat - saltets inverkan
Olle Melander, docent som forskar på salthalt i livsmedel och kopplingen till risken för högt blodtryck, stroke och hjärtinfarkt, 040-39 12 09, Olle.Melander(at)med.lu.se

Julmat - socker och fett i kroppen
Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi, forskar om hur socker och fett fungerar i kroppen, hur mycket man ska äta, aptiten, olika bra livsmedel och maträtter på julbordet, den psykiska effekten, inflammationer, midjan
046-222 85 89, Charlotte.Erlanson-Albertsson(at)med.lu.se

Julmat –så komponerar du en väl sammansatt och hälsosam måltid
Inger Björck, professor, leder ett forskningscentrum för functional food
046-222 97 38, Inger.Bjorck(at)appliednutrition.lth.se, http://www.ffsc.lu.se/

Julosten
Marie Paulsson, professor i livsmedelsteknik vid LTH
046-222 96 30, Marie.Paulsson(at)livstek.lth.se

Julskinkan, korven och syltan
Eva Tornberg, professor i livsmedelsteknik,
046-222 48 21, Eva.Tornberg(at)livstek.lth.se

Jungfrufödsel
Blazenka Scheuer, lektor i Gamla testamentets exegetik, kan svara på frågor om GT:s messianska profetior, särskilt profetian om jungfrufödseln i Jesaja 7,
046-222 90 60, blazenka.scheuer(at)teol.lu.se

Julens stjärna – aktuell astronomi
Lennart Lindegren, professor i astronomi, 046- 222 73 09, Lennart.Lindegren(at)astro.lu.se

Ingemar Lundström lektor, 046-222 72 98, Ingemar.Lundstrom(at)astro.lu.se.

Sofia Feltzing, professor i astronomi, 046- 222 72 94, Sofia.Feltzing(at)astro.lu.se

K
Kreativitet och stress
Ingegerd Carlsson, professor i psykologi. Forskar om kreativitet, har bla. kunskap om kreativitet i förhållande till tidspress och stress.
046-2228764, Ingegerd.Carlsson(at)psychology.lu.se

Krubbor
Anders Jarlert, kyrkohistoriker, kan svara på frågor om julkrubbans korta historia,
046-2229037 Anders.Jarlert()teol.lu.se

Köprätt och avtalsrätt – vad gäller vid köp, byte
Olof Jakobsson, JK, Universitetsadjunkt, forskare inom handelsrätt och duktig pedagog, som kan förklara köp- och avtalsrättsliga frågor på sin fem fingrar, 0705-12 37 20, Olof.Jakobsson(at)busilaw.lu.se

L
(Lyx)konsumtion, (manlig och kvinnlig) shopping, varumärken
Sofia Ulver-Sneistrup, universitetslektor, forskar om konsumtion och vad som styr den i form av trender, status, värderingar och ekonomisk utveckling. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
0708- 66 61 02, sofia.ulver-sneistrup(at)fek.lu.se

M
Marknadsföring, reklam och varumärken i julhandeln
Johan Anselmsson, universitetslektor, forskar om marknadsföring, varumärken, prissättningsstrategier och konkurrens. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, 0709-967 680

Maria – hur länge ammade Maria?
Elisabeth Iregren, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, avd. för Historisk osteologi, kan berätta vad vi vet om barnavård i äldre tider.
070-672 97 49 (+ ev. 046 -211 50 69), elisabeth.iregren(at)ark.lu.se

Mörker - Hur påverkar det oss?
Torbjörn Laike, docent i miljöpsykologi och prefekt, institutionen för arkitektur
Kan även berätta om hur vi reagerar vi på julens starka färger
046-222 70 78, Thorbjorn.Laike(at)arkitektur.lth.se

P
Privat skuldsättning
Ann-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi, har studerat privat skuldsättning för hushåll. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
0708-79 13 93, Anne-Marie.Palsson(at)nek.lu.se

R
Raketer och smällare – handskador orsakade av nyårsraketer och smällare
Lars B. Dahlin, professor och forskargruppschef, Handkirurgisk forskning,
040-33 17 24, lars.dahlin(at)med.lu.se

Renen blir vanligare
Torben Christensen, naturgeograf, kan berätta hur ett varmare klimat påverkar djurlivet i Arktis. T.ex. har antalet renar ökat snabbt på Svalbard till följd av tidigare snösmältning.
046- 222 37 43, Torben.Christensen@nateko.lu.se

S
Sjukdomar - infektionssjukdomar, influensa
Kristian Riesbeck, professor i klinisk bakteriologi och överläkare
040-33 84 94, 0704- 60 80 63, Kristian.Riesbeck (at) med.lu.se

Sjukdomar - julbordet och bakterier
Göran Molin, professor i livsmedelsteknologi vid LTH
046-222 83 27 Goran.Molin(at)livsteki.lth.se

Sjukdomar - mag- och tarminfektioner, vinterkräksjuka
Eva Ekblad, professor
046-2220688, Eva.Ekblad (at) med.lu.se

Snö - kan snötäckta tak rasa in?
Sven Thelandersson, professor i konstruktionsteknik,
046-222 73 68, Sven.Thelandersson(at)kstr.lth.se, http://aqua.tvrl.lth.se/

Strömavbrott – risker, tillgång till ström på vintern
Kurt Petersen, professor i riskhantering
046-222 42 59, Kurt.Petersen(at)brand.lth.se

Svårstartade bilar - vad händer i motorn?
Bengt Johansson, professor, institutionen för energivetenskaper, avd för förbränningsmotorer
046-222 85 23, Bengt.Johansson(at)vok.lth.se

T
Trafik, logistik och försenade tåg
Ulf Paulsson, docent i företagsekonomi, forskar på ”supply chain management”, risker inom trafik och logistik med fokus på järnvägen. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
0706-73 13 22, ulf.paulsson(at)fek.lu.se

Turism
Stefan Gössling forskar om turismens inverkan på klimat/miljö.
070-4922634, Stefan.Gossling(at)ism.lu.se

V
Vad och hur mycket slänger vi i våra sopor kring jul?
Lynn Åkesson, professor i etnologi, undersöker just nu vad sopor, källsortering, rent och orent betyder, både i symbolisk och konkret mening. Vet även att berätta om bygdeoriginal, gränsdragning, utstötning, normalitet och avvikelse. 046–222 41 29, Lynn.Akesson(at)kultur.lu.se

Varmare jular?
De flesta drömmer om en vit jul. Men hur blir det med den saken i framtiden? Klimatförändringarna kommer göra att det snöar mindre på vissa ställen. Och mer på andra.

Klimatförändringar och ekosystemen
Torben Christensen, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper,
046-222 37 43 eller 0709-56 3743, Torben.Christensen(at)nateko.lu.se

Klimatförändringar och den biologiska mångfalden
Henrik Smith, professor i biologisk mångfald
046-2229379 el 0709-782056, Henrik.Smith(at)biol.lu.se

Klimatförändringar och skogen
Anders Lindroth, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, studerar klimateffekter på skog och kolets kretslopp.
046-222 04 74, anders.lindroth(at)nateko.lu.se


Johan LindskougLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20