Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=1798

Humaniora/teologi
Publicerad: 2011-12-16 14:06

Nya hedersdoktorer vid CTR – en internationell konfliktforskare och en medeltidsforskare


Raymond Cohen, professor i internationella relationer vid Hebrew University i Jerusalem, är en av de två nya hedersdoktorerna vid teologiska fakulteten, Lunds universitet. Han studerar religionernas roll i aktuella konflikter och i konfliktlösning. Den andra är Monica Hedlund, professor emerita i latin i Uppsala. Ingen av dem är teolog men har båda betytt oerhört mycket för forskningen vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.− Raymond Cohen är en internationellt mycket välrenommerad forskare på toppnivå som intresserar sig för ett fält som vi på CTR bearbetar utifrån många olika discipliner, säger Fredrik Lindström, dekanus för teologiska fakulteten.

Genom Raymond Cohens hedersdoktorat vill teologiska fakulteten uppmärksamma hans betydelsefulla och insiktsfulla forskning som påminner det svenska samhället om vikten av att synliggöra religionernas roll i konfliktlösning. Fakultetens beslut att utse Raymond Cohen till teologie doktor honoris causa är ett konkret tecken på fakultetens uppskattning av hans forskning och av samarbetsgemenskapen i Lund och Jerusalem.


Monica Hedlund är professor emerita i latin med latinsk paleografi och kodikologi. Hennes främsta vetenskapliga intresseområden är medeltidslatin, handskriftsstudier, paleografi, kodikologi och den litterära och andliga kulturen i Vadstena kloster. Monica Hedlund har i sin forskning behandlat teologisk litteratur från medeltiden, speciellt med anknytning till Vadstena kloster.


− Hon är en nationellt mycket ansedd forskare. Hon har varit till stor hjälp för våra medeltidsforskare vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, säger Fredrik Lindström.


Teologiska fakulteten i Lund vill genom hedersdoktoratet uppmärksamma Monica Hedlunds betydande insatser för svensk teologisk medeltidsforskning i mer än trettio år och uttrycka sin tacksamhet för ett långvarigt samarbete med ledamöter av det teologiska fakultetskollegiet. Tack vare Monica Hedlunds uppmuntran, entusiasm och pedagogiska talang har unga latinister lockats att studera och ge ut teologiska texter från medeltiden, särskilt texter rörande Vadstena kloster.− De här två hedersdoktorerna bearbetar problem som på olika sätt är relevanta för forskningen vid CTR och som mycket tydligt visar på spännvidden inom CTR:s forskning. Den enes fält handlar om aktuella internationella konflikter medan den andra rör sig inom den historiska forskningen. Men både historiska och nutida dimensioner är i hög grad aktuella för dem båda, säger Fredrik Lindström.För mer information kontakta:


Fredrik Lindström

Dekanus vid teologiska fakulteten

Fredrik.lindstrom@teol.lu.se

0702-670312


Gisela LindbergLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20