Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=1800

Naturvetenskap
Publicerad: 2011-12-19 09:40

Tuff konkurrent och engagerad pionjär blir hedersdoktorer

Både stenhård konkurrens och nära samarbete hyllas när naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet utser sina hedersdoktorer för 2012. Partikelkollisioner och molekylers beteende på ytor är de ämnen som hedersdoktorerna forskar på.

Professor Bryan Webber vid universitetet i Cambridge och doktor Robert K Thomas vid universitetet i Oxford har utsetts till hedersdoktorer för 2012 på naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet.

Bryan Webber är professor i teoretisk fysik och arbetar inom området partikelkollisioner, sådana som för närvarande utforskas med hjälp av exempelvis LHC-kollideraren vid forskningsanläggningen Cern. Webber anses vara en av världens främsta teoriexperter inom sitt ämne. En av hans många arbetsuppgifter har varit att skriva datorprogram för simuleringen av partikelkollisioner. I den rollen har han och hans medarbetare varit en direkt konkurrent till en forskargrupp inom partikelfysik i Lund, där lundaprofessorerna Torbjörn Sjöstrand och Leif Lönnblad arbetar. Ändå har de bägge lundaforskarna valt att föreslå just Bryan Webber till hedersdoktor. Leif Lönnblad förklarar att Webbers framgångsrika forskning under mer än två decennier har sporrat lundagruppen till en vänskaplig tävlan som gett forskningsområdet många nya resultat och insikter.

– Även om han är en stenhård konkurrent är han samtidigt en god vän till vår forskargrupp, säger Leif Lönnblad, verksam vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik i Lund.

Den andra hedersdoktorn, Robert K Thomas, arbetar också med att undersöka mikroskopiskt små ting. Han är kemist och fokuserar sin forskning på att studera vad som händer på molekylnivå på ytor som är relevanta för många vardagliga verksamheter, exempelvis rengöring, schamponering och smörjning. Hans forskning har exempelvis lett till nya, mer effektiva och miljövänliga rengöringsprocesser. Genom sina studier av modeller av cellytor har han också bidragit till ökad förståelse av biologiska system. Robert K Thomas har en stark koppling till Lunds universitet genom ett långtgående samarbete med olika lundaforskare i en lång rad projekt.

– Han är en av pionjärerna som utvecklade neutronspridning som metod för att undersöka ytfenomen och var den som introducerade denna metod för forskare på kemiska institutionen i Lund, säger Tommy Nylander, kemiprofessor vid Lunds universitet.

Nylander konstaterar att samarbetet med Robert K Thomas fortlöpande har varit viktigt i uppbyggnad av kompetens inom universitetet vad gäller just neutronspridning som undersökningsmetod av ytfenomen. Det har i sin tur varit en viktig bidragande faktor för att ESS verkligen kommer till stånd i Lund, menar Nylander. Robert K Thomas har även varit involverad i Lunds näringsliv som rådgivare åt läkemedelsföretaget Camurus, som nyligen slöt ett stort avtal med Novartis.

För mer information, kontakta:
Professor Leif Lönnblad, institutionen för astronomi och teoretisk fysik
Tel 046-2227780, Leif.Lonnblad@thep.lu.se
Professor Tommy Nylander, kemiska institutionen
Tel 046-2228158, 0709-626099, Tommy.Nylander@fkem1.lu.se

Lena Björk BlixtLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20