Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=1801

Universitetsövergripande
Publicerad: 2011-12-21 12:23

Öresundsregionen blir centrum för livsmedelsutveckling i Europa

Lunds universitet har beviljats ett EU-anslag om 2,3 miljoner euro för att tillsammans med universiteten i Köpenhamn och Aalborg samt Danmarks tekniske universitet utveckla en s.k Knowledge Innovation Community, KIC, i livsmedelsvetenskap. Till KIC:n ska såväl stora europeiska livsmedelsföretag knytas liksom ett antal mellanstora och mindre skandinaviska företag. Satsningen ska bidra till att lyfta livsmedelindustrin i Europa och stärka dess konkurrenskraft.

För att utveckla livsmedelsbranschen ska de olika parterna samarbeta kring hela kedjan från jord till bord. Hälsa, hållbart jordbruk och beredskap för klimatförändringar är några viktiga delar i projektet. Vid Lunds universitet kommer forskning och utbildning inom medicin, teknik, ekonomi och humaniora att bli aktuellt.
Den nya KIC:n inom livsmedel består av flera noder, där Öresund är en. Övriga partners finns i Nederländerna/Belgien, Storbritannien, Frankrike och Italien. Sedan tidigare finns tre KIC i Europa: klimat, IT och energi. Tillsammans ska de ha en årlig omsättning om ca 100 – 150 miljoner euro och sträcka sig över tio år. Målet för en KIC är dels nya företag och fler utbildade studenter samt ökade exportintäkter för Europa, dels hållbar utveckling och anpassning av jordbruket inför globala utmaningar såsom klimatförändringar.
-För Öresundsregionen är det väldigt viktigt att få en KIC eftersom alltmer EU-finansiering kommer att kanaliseras genom dessa, säger Bengt Streijffert, vice ordförande i styrgruppen och projektansvarig vid Lunds universitet.

För mer information om KIC:n i Öresundsregionen kontakta: Projektansvarig Bengt Streijffert, Lunds universitet
Tel: 046-2227202, Mobil arbete: 073-3861774
Bengt.Streijffert@rektor.lu.se


Anna JohanssonLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20