Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=2009

Universitetsövergripande
Publicerad: 2012-10-22 14:54

Inbjudan: Material i fokus när forskare möter företagare


Hur ser framtidens förnybara material ut? Hur kan vi skapa bättre isolerande och energilagrande fönster? Och på vilka sätt kan olika material kombineras för att skapa flerfunktionella produkter? Det är några av frågorna som kommer att stå i fokus när forskare och industrirepresentanter möts på AIMday i Lund för att utbyta idéer kring den senaste materialforskningen.
Den 25 oktober arrangerar Lunds universitet en heldag med diskussioner kring utmaningar och möjligheter inom materialområdet. Representanter från industrin har på förhand skickat in frågor som forskare och praktiker kommer att diskutera i små workshops. Varje workshop inleds med att företagen kort presenterar sina frågor och bakgrunden till dem. Därefter släpps diskussionen fri och alla deltagare får möjlighet att komma med inlägg från sina respektive expertområden. Syftet med dagen är att deltagarna ska dra lärdom av varandras kompetens och skapa underlag för eventuella framtida samarbeten.
På torsdag äger AIMday för första gången rum på två ställen samtidigt: Biskopshuset i Lund och Ångströmslaboratoriet i Uppsala. Det kommer att finnas möjlighet för båda lärosätena att interagera via länk.
Media är välkomna att närvara under dagen.
Tid: Torsdagen den 25 oktober, klockan 9.00. Arrangemanget pågår 08.30-15.45. Från kl.9.00 finns forskare och företagare på plats som kan svara på frågor.


Plats: Gamla Biskopshuset, Biskopsgatan1, Lund
Se även: www.aimday.se/materials
Fakta AIMday: 


AIMday star for Academy Industry Meeting day och drivs som ett samarbete med Uppsala universitet och ett antal andra högskolor i Sverige. Konceptet kommer från Uppsala universitet där det under fyra år provats och utvecklats fram med goda resultat. Tidigare AIMday-teman har bland annat varit energi, cancer och diabetes.
För mer information, kontakta gärna:


Johan Borgström


Projektledare AIMday Materials


johan.borgstrom@luis.lu.se


073-518 09 81


Anna KnutssonLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20