Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=2014

Medicin, vård och hälsa
Publicerad: 2012-10-23 13:44

Pressinbjudan: Ny forskning inom regeringens strategiska forskningsområde för diabetes

Vetenskapligt seminarium för journalister

Excellence Of Diabetes Research in Sweden, EXODIAB, är en av regeringens strategiska satsningar som syftar till att bygga upp forskningsmiljöer av världsklass. Det är ett samarbete inom diabetesforskning mellan Lunds universitet och Uppsala universitet och finansieras med medel från Vetenskapsrådet. Vi välkomnar journalister till ett vetenskapligt seminarium då vi presenterar forskningsnyheter samt annat som är aktuellt på området.

Tid: 6 november 2012 kl 09.00 - 13.00 (Lunch ingår, OBS! Anmälan)
Plats: Vetenskapsrådet, "Valen/Hajen", V Järnvägsgatan 3, Stockholm

PROGRAM

09.30-10.00 Kaffe, samling

10.00 Inledning

10.15-10.45 “Nyttigt, ja visst, men inte för alla”
Marju Orho-Melander, professor, Lunds universitets Diabetescenter

10.45-11.15 “Vaccin mot hjärtinfarkter och stroke”
Gunilla Nordin Fredrikson, professor, Lunds universitets Diabetescenter

Bensträckare

11.20-11.50: Sambandet stress och diabetes förklarat
Erik Renström, professor, Lunds universitets Diabetescenter

11.50-12.20: Att bygga ett nytt endokrint organ
Olle Korsgren, professor, Uppsala universitet i samtal med transplanterad patient

12.20-13.00 Lunch: Buffé och tillfälle till intervjuer

Välkommen!

Anmälan: Senast den 31 oktober till katrin.stahl@med.lu.se

Frågor: Sara Liedholm, Lunds universitets Diabetescentrum, sara.liedholm@med.lu.se, 073/440 75 55

Mer information: http://www.exodiab.se


Fakta: Diabetes är en livslång, obotlig sjukdom som omfattar flera av kroppens organ. 366 miljoner människor hade år 2011 fått diagnosen diabetes, medan lika många antas lida av sjukdomen utan att ha fått diagnos. År 2030 tros antalet ha ökat till 552 miljoner. Bara i Sverige finns cirka 350 000 personer med diabetes.

Sara LiedholmLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20