Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=2018

Universitetsövergripande
Publicerad: 2012-10-29 12:55

Universitetsavtal över sundet – Lund och Danmark åter i samverkan


Lunds universitet inleder på nytt samarbete med danskt universitet! Nya unika möjligheter för universitetssamverkan över sundet öppnas när Lunds universitet och Aalborg Universitet i dag undertecknar ett avtal om innovation, hållbarhet och ökat forsknings- och utbildningssamarbete inom en mängd olika områden.
LU:s rektor Per Eriksson, AAU:s rektor Finn Kjærsdam och AAU:s campuschef i Köpenhamn Lene Lange träffas i dag i Köpenhamn för att underteckna avtalet. Det ger Lunds universitet en stark partner med huvudsäte i Jylland och med ett nyöppnat campus i Köpenhamn i Nokias gamla lokaler.

På båda sidor sundet utvecklar de olika universiteten öppna offensiva innovationsmiljöer med stark knytning till näringsliv och samhälle. Genom ett utvecklat samarbete kan universiteten hämta erfarenhet och kunskap från varandra.
Med en satsning på en ny enhet, LU Open, etablerar Lunds universitet en öppen och neutral arena där projekt och nätverk av olika slag kan mötas och utvecklas. Här öppnas som ett första steg i avtalet en gemensam utvecklings- och innovationsplattform som bland annat ska arbeta med hållbar stadsutveckling (sustainable cities), energiplanläggning, bioenergi, bioraffinaderi och klimatanpassning.
– Aalborgs Universitet är ett av de mest visionära och snabbast växande universiteten i Danmark och man arbetar målmedvetet med utveckling av innovationsmiljöer som Lunds universitet kan få stor nytta av på sikt. Aalborgs vision och kompetens kompletterar de visioner och kompetenser vi har i Lund. Vi ser fram emot ett gott och fruktbart samarbete, menar Per Eriksson.
Samarbetet kommer att stärka universitetens roll som nav i en öppnare miljö och ge båda sidorna synergier på en mängd områden.

För mer information kontakta:

Senior Advisor Bengt Streijffert, Lunds universitet, tel. 0046 733 86 1774


Linda VibergLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20