Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=2029

Campus Helsingborg
Publicerad: 2012-11-07 12:04

Sveriges första professor i strategisk kommunikation


Jesper Falkheimer heter Sveriges första professor i strategisk kommunikation. Professuren är placerad vid den nya institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet, Campus Helsingborg.

– Intresset för kommunikationsfrågor har ökat radikalt de senaste decennierna inom alla sektorer. Syftet med professuren är att bidra med ny forskning om organisationer och samhälle ur ett kommunikativt perspektiv. Forskningen ska belysa, skapa förståelse för och kritiskt granska de kommunikationsprocesser som styr och formar organisationer och offentligheten i vårt samhälle, säger den nya professorn.
Professurer i strategisk kommunikation finns redan i bland annat Danmark, Norge, Tyskland, England och USA.
Strategisk kommunikation inbegriper allt från propaganda, opinionsbildning till dialogisk kommunikation. Hur vi påverkas och påverkar är centrala begrepp.

– Ämnet var i Sverige länge en inriktning inom medie- och kommunikationsvetenskapen, men är sedan flera år ett eget, starkt växande ämne med både utbildnings- och forskningsverksamhet, säger Jesper Falkheimer.

Strategisk kommunikation får en allt större betydelse i politik, ekonomi och kultur och för växande yrkesgrupper som PR-konsulter, lobbyister och kommunikatörer. Kommunikation i olika former har avgörande betydelse för organisationers förtroende och legitimitet i vårt samhälle. Den påverkar också maktförhållanden mellan ledning och medarbetare eller medborgare och mellan företag och kunder.

Fakta Jesper Falkheimer

Disputerade 2004 på en avhandling i medie- och kommunikationsvetenskap: "Att gestalta en region", om opinionsarbetet i samband med Öresundsbrons tillkomst. Blev docent 2008.
Har två specialområden. För det första crisis management och kriskommunikation och för det andra så kallad place branding, med särskilt fokus på betydelsen av strategisk kommunikation av evenemang, städer eller regioner (som ett medel att attrahera invånare, företag etc.).

Har bland annat lett flera forskningsprojekt om kriskommunikation, finansierade av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Arbetar just nu tillsammans med forskare på Forsvarshögskolan med ett treårigt projekt om terrorism och strategisk kommunikation, där han analyserar hanteringen av attackerna i Norge sommaren 2011.
Har parallellt med sin forskning haft chefspositioner, bl.a. som prefekt för K3 på Malmö Högskola och sedan 2011 som rektor för Campus Helsingborg. Sedan den 1 november 2012 är han även professor.

Kontakta
Jesper Falkheimer på 072-728 22 14 eller Jesper.Falkheimer@ch.lu.seLäs mer om institutionen för strategisk kommunikation
Linda VibergLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20