Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=2036

Medicin, vård och hälsa
Publicerad: 2012-11-15 14:57

Region Skåne och Lunds universitet fördjupar samarbetet

Region Skåne och Lunds universitet har kommit överens om ett fördjupat samarbete för en positiv utveckling av sjukvården, medicinsk forskning och utbildning. Det fördjupade samarbetet innebär en mer öppen och kontinuerlig dialog, inte minst kring förändringar inom både regionen och universitetet.

– Vi vill utveckla samarbetsformerna för att bli bättre på att kommunicera med varandra. Ibland har akademin inte känt sig tillräckligt informerad om förändringsarbetet inom sjukvården samtidigt som vi har upplevt en ovilja från deras sida att förändras i samma riktning, säger regionråd Michael Sandin (m).

Lars Kristensson, Region Skånes produktionsdirektör, och Gunilla Westergren-Thorsson, dekanus vid Medicinska fakulteten, har fått i uppdrag att skapa forum för samarbete på olika nivåer inom organisationerna. Även Malmö högskola kommer att vara delaktig. Återrapportering sker till Lunds universitets rektor Per Eriksson och regionrådet Michael Sandin.

Redan i dag finns det en dialog mellan Lunds universitet och Region Skåne, främst genom samarbetsorganet LSUS, men med senare årens förändringsarbete, inte minst inom universitetssjukvården, krävs det en tydligare, öppnare och mer frekvent dialog.

– Det är mycket viktigt för Medicinska fakulteten att vi skapar en bättre dialog. Vi ska göra vårt yttersta för att bidra till utvecklingen av detta samspel till nytta för såväl forskningen, medicin- och vårdutbildningarna som hälso- och sjukvården inom regionen. Tillsammans kan vi bidra till att utveckla vår region till en mycket stark kunskapsmiljö, säger dekanus Gunilla Westergren-Thorsson.

Mer information

Michael Sandin
Regionråd och ordförande i vårdproduktionsberedningen
Tel: 070-935 12 47

Gunilla Westergren-Thorsson
Dekanus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
Tel: 046-222 80 84

Johanna SandahlLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20