Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=2037

Humaniora/teologi
Publicerad: 2012-11-16 15:46

Historikern Ulf Zander får Einar Hansens legat 2012

Einar Hansens svenska forskningspris för framstående humanistisk forskning går till historikern Ulf Zander och fondens två svenska hederspriser till arkeologen Lars Larsson och lingvisten Christer Platzack. Forskningspriset är på 150.000 danska kr och utdelningen av årets priser skedde igår i Rådhussalen på Malmö Rådhus.

Årets svenska forskningspris tilldelas historikern professor Ulf Zander, Lunds universitet, som bland annat har förnyat forskningen i historia genom att nyttja andra medier förutom de traditionellt skrivna. I prismotiveringen står bland annat: ”Ulf Zanders forskning har i stor utsträckning kretsat kring begrepp som historiebruk och historiemedvetetande och historiekultur. Han har visat hur eftervärldens politiska, ideologiska och kulturella behov i frågor som gäller identitet och identifikation varit formande för användningen av historiska händelser och historiska verk.”

De två svenska hederspriserna för humanistisk forskning tilldelas arkeologen professor Lars Larsson och lingvisten professor Christer Platzack, båda vid Lunds universitet, för att de byggt upp forskningsmiljöer inom sina respektive vetenskapliga områden.

Fonden delar också ut priser till framstående humanistiska forskare vid Köpenhamns universitet:
Det danska forskningspriset tilldelas cand. mag., ph.d. Martha Sif Karrebæk vid Köpenhamns universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab och de två danska hederspriserna tilldelas professor emeritus Erik Hansen och professor Lars Heltoft.

Den dansk-svenske skeppsredaren, förläggaren och mecenaten Einar Hansen (1902-1994) har lagt grunden till denna forskningsfond som i hans namn årligen delar ut priser till framstående forskare i humaniora vid Lunds och Köpenhamns universitet.

I bilaga finns utförliga motiveringar till 2012 års svenska och danska forskningspris.

Länk till fondens hemsida: www.einarhansen.org

Ytterligare information hos Forskningsfondens ordförande professor Bengt Hansson, Lunds Universitet: Bengt.Hansson@fil.lu.se
eller fondens danska vice ordförande professor Frans Gregersen, Københavns Universitet:
fg@hum.ku.dk

Gisela LindbergLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20