Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=2039

Universitetsövergripande
Publicerad: 2012-11-20 11:04

Estland och Finland finansierar första internationella strålröret på MAX IV

Nu står det klart att Estland i samarbete med Finland finansierar ett av strålrören på MAX IV i Lund. Det är den första, stora internationella satsningen på MAX IV och omfattar cirka 4 miljoner euro.

Den nya MAX IV-anläggningen har sedan tidigare sju strålrör finansierade av Wallenbergstiftelsen och svenska universitet. Det åttonde strålröret med estniska och finska pengar kommer att sitta på 1.5 GeV-ringen, den s.k Lilla ringen, som ska användas för att undersöka material med hjälp av mjukröntgen. Just forskning med mjukröntgen har sedan flera decennier varit ett styrkeområde för såväl MAX-lab som flera forskargrupper i Estland och Finland.

Det åttonde strålröret finansieras via den estniska staten som satsar 3 miljoner euro och dessutom går ett finskt konsortium som finansieras av The Academy of Finland in med cirka 1 miljon euro.

- Det här beskedet är en oerhört viktig milstolpe i vår strävan att bli ett internationellt laboratorium. Vi har flera kontakter i de nordeuropeiska länderna och vi arbetar aktivt för att få in flera internationella investerare. Vi hoppas att detta beslut kommer att följas av många liknande framöver, säger Christoph Quitmann, direktör på MAX IV-laboratoriet.

Att det första internationella strålröret vid MAX IV finansieras av Estland och Finland är ingen slump.

– Det här är en naturlig fortsättning på ett långt samarbete mellan MAX-lab och dessa länder. Sedan slutet av 80-talet har åtskilliga estniska och finska forskargrupper använt MAX-lab för sina experiment och bidragit till laboratoriets utveckling, säger Jesper Andersen, vetenskaplig direktör på MAX IV-laboratoriet.

- Strålröret i Lund utgör en viktig del i den strategi för forskningsinfrastruktur som Estland nyligen har antagit. Genom deltagende i MAX IV projektet kan estnisk forskning stärkas och få ökad internationell uppmärksamhet, säger Marco Kirm, vicerektor för forskning på universitetet i Tartu.

För mer information:
Christoph Quitmann, direktör MAX IV-laboratoriet, 0766-32 33 14, christoph.quitmann@maxlab.lu.se

Jesper Andersen, vetenskaplig direktör MAX IV-laboratoriet, tel: 0702-16 92 96 jesper.andersen@maxlab.lu.se

Dr. Marco Kirm, vicerektor för forskning vid universitetet i Tartu, tel: +372 737 5611, mobiltelefon +372 53 427 170, e-post: marco.kirm@ut.ee


Korta fakta om MAX IV:
• MAX IV är en nationell synkrotronljusanläggning med världsunik prestanda som nu byggs i nordöstra Lund. Med hjälp av synkrotronljus kan man undersöka molekylära strukturer och ytor mer detaljrikt än vad man tidigare kunnat göra. Det ger möjlighet till nya upptäckter och ger ny kunskap inom många forskningsområden, exempelvis inom materialvetenskap, medicin och miljöforskning.

• MAX IV-anläggningen bygger på ny teknik och vetenskapliga teorier som har utvecklats vid lundabaserade MAX-lab under flera decennier (tidigt 80-tal).

• På MAX IV kommer det att finnas två lagringsringar, en stor och en mindre. Den stora ringen kommer att ha en omkrets på 528 meter, i storlek med Colosseum i Rom. Fullt utbyggd kommer MAX IV att ha plats för ett trettiotal strålrör.

• I linjäracceleratorn sätter man fart på elektroner så de närmar sig ljusets hastighet. De förs sedan in i lagringsringen där man böjer deras bana med hjälp av magneter. Vid avböjningen avger elektronerna synkrotronljus som är ett oerhört intensivt ljus och som är lika energirikt i alla våglängder. Ljuset leds ut till forskningsstationerna genom särskilda strålrör och det är här som materialforskningen sker.

• Den första juli 2010 bildades en gemensam nationell organisation under namnet MAX IV-laboratoriet. I denna organisation ingår två anläggningar: planerade MAX IV och nuvarande MAX-lab (I-III).

• Idag kommer cirka 900 användare, forskare från hela Sverige och internationellt, för att göra experiment på MAX IV-laboratoriet. Den nya MAX IV-anläggningen ska stå klar 2015 och fullt utbyggd räknar man med att cirka 2000 tillresta forskare kommer att göra sina experiment på anläggningen.

• Invigning av den nya anläggningen blir den 21 juni 2016, den ljusaste dagen på året för att inviga det skarpaste ljuset i världen.

• MAX IV har flera finansiärer som bidrar till olika delar. Vetenskapsrådet, Lunds universitet, Vinnova, Region Skåne, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt ytterligare 12 svenska universitet bidrar till anläggningen. Lunds universitet är värduniversitet för anläggningen.


Anna JohanssonLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20