Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=213

Medicin, vård och hälsa
Publicerad: 2004-12-13 08:46

Unik Malmöforskning räddning vid blödningar

Vilken betydelse har Universitetssjukhuset MAS och Medicinska fakulteten haft för framtagningen av en ny medicin mot livshotande blödningar?
För vem togs läkemedlet egentligen fram?
I vilka situationer kan det komma till användning i framtiden?

För många är det inte känt att en stor del av Medicinska fakultetens avancerade forskning bedrivs vid Universitetssjukhuset MAS. Forskaren vid den här presskonferensen är Ulla Hedner.
Hon har under många år växlat mellan arbete som forskare vid sjukhuset och inom läkemedelsindustrin. Då vid ett företag som tidigt valde att satsa på att ta fram ett läkemedel för en liten grupp patienter. En satsning som nu också kan komma andra patientgrupper till nytta.

Tid: Tisdagen den 14 december klockan 10.00
Plats: VIP-rummet, ingång 59, Universitetssjukhuset MAS, Malmö

Välkomna!

Hans-Göran Boklund
Informationschef
Universitetssjukhuset MAS
Tel 040-33 33 01

Cecilia Sjöholm
Informationschef
Medicinska fakulteten, Lunds universitet
Tel 046-222 31 78

Johanna SandahlLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20