Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=411

Teknik / LTH
Publicerad: 2005-12-07 09:15

LTH:s examenshögtid den 9 december

Fredagen den 9 december kl. 14 – 16 är det dags för LTH:s traditionella examenshögtid i Domkyrkan, som äger rum två gånger per år. Ca 150 nybakade civilingenjörer, arkitekter, industridesigners, högskoleingenjörer och YTH-examinander (yrkesteknisk högskoleutbildning) får då ta emot diplom av rektor Gunilla Jönson. Efteråt serveras förfriskningar med tilltugg i Kårhusets gasquesal.

I Domkyrkan bjuder kör och trumpetare från Lars Erik Larsson-gymnasiet på musikunderhållning under ledning av Eva Svanholm Bohlin. På programmet står även tal av rektor Gunilla Jönson, kårordförande Peter Larsson och inbjuden högtidstalare Sven Mattisson, senior expert - analog systemkonstruktion vid Ericsson AB i Lund samt alumniordförande Lars Palm.

Sparbanksstiftelsen Skånes två stipendier ā 25 000 kronor för framstående examensarbeten går till Alexander Perlman och Johan Nyström, datateknik respektive Jonas Ströjby, teknisk fysik.

Bland dem som får diplom finns LTH:s och tillika Sveriges första civilingenjör i teknisk matematik, nämligen Maria Karlsson. Den andra, och den första kvinnliga examinanden från civilingenjörsutbildningen i informations- och kommunikationsteknik, Catia Hansen, finns också på plats.

Representanter för media är hjärtligt välkomna att följa evenemanget.

Frågor besvaras av Matilda Roijer, informatör LTH, 046-222 37 19, matilda.roijer@kansli.lth.se eller Lisbeth Wester, informationschef LTH, 046-222 71 07, lisbeth.wester@kansli.lth.se. Den första civilingenjören i teknisk matematik, Maria Karlsson, kan nås på 0706-72 38 38. Catia Hansen finns på 046-23 16 44.Kristina LindgärdeLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20