Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=415

Medicin, vård och hälsa
Publicerad: 2005-12-09 08:29

Nobelpristagaren Barry Marshall besöker Lund

Årets nobelpristagare i medicin, professor Barry J. Marshall, besöker Lunds universitet den 16 december. Han kommer att hålla en öppen föreläsning och träffa kollegor inom sitt forskningsområde.

Australiensarna Barry J. Marshall och J. Robin Warren, fick årets nobelpris i fysiologi eller medicin för deras upptäckt av magsårsbakterien Helicobacter pylori.

Barry Marshall och Robin Warren gjorde 1983 den uppseendeväckande och oväntade upptäckten att inflammation i magsäckens slemhinna, gastrit, liksom sår i magsäcken eller tolvfingertarmen, ulcussjukdom, är resultatet av en infektion i magsäcken orsakad av bakterien Helicobacter pylori.

– Det är fantastiskt roligt att Nobelpriset går till Marshall och Warren, säger Torkel Wadström professor i bakteriologi vid Lunds universitet och Sveriges ledamot i European Helicobacter Study Group, EHSG, som nyligen hade sitt nittonde årliga möte i Köpenhamn.
– Det innebär ett lyft för forskningen kring kroniska inflammatoriska sjukdomar. Dessutom är det första gången på länge som Nobelpriset går till forskning inom bakteriologi.

Redan samma år som Nobelpristagarna gjorde sin upptäckt började Torkel Wadström fördjupa sig i Helicobacter pylori. Sedan dess har han noggrant studerat Helicobacter pyloris uppbyggnad och genetik. Forskningen har bland annat resulterat i ny diagnostik, baserad på DNA och immunologi, som har gjort det möjligt att diagnostisera sjukdomen utan ingrepp. Idag kan infektioner av Helicobacter pylori diagnostiseras av allmänläkare.

– Den immunologiska diagnostiken i Region Skåne är idag centraliserad till vårt laboratorium vid Universitetssjukhuset i Lund, berättar Torkel Wadström.
– Vi har även flera pågående och planerade studier av patienter med sjukdomar i magsäck, gallvägar, lever, bukspottskörtel och tjocktarm, vilka misstänks vara relaterade till Helicobacter pylori och andra helicobacterarter.
– Under senaste decenniet har vi sett en drastisk nedgång i antalet patienter med sår i magsäck och tolvfingertarm, fortsätter Torkel Wadström.

Barry Marshalls föredrag äger rum kl 14.00 den 16 december i Universitetssjukhusets aula i Lund. Presentationen har titeln "Discovery of the Helicobacter pylori – from basic observation to clinical applications" och hålls på engelska. Eftersom vi räknar med att aulan blir fullsatt kommer vi att reservera plaster åt media. Anmäl er till Johanna Sandahl, tel. 046-222 01 31alt. 0709-94 34 79, e-post Johanna.Sandahl@med.lu.se senast den 15 december.

Media ges tillfälle att träffa Barry Marshall kl 15, direkt efter föreläsningen, i Föreläsningssal 1, bredvid Aulan, på Universitetssjukhuset i Lund.
Medverkar gör även Torkel Wadström och Hans-Olov Nilsson, som är postdoc i hans forskargrupp, samt Ingemar Carlstedt, professor i slemhinnebiologi, som forskar kring hur bakterier angriper kroppens slemhinnor vid infektioner i bland annat magsäck.

Mer information om Barry J. Marshall och J. Robin Warren och deras forskning finns i pressmeddelandet från Nobelstiftelsen:
http://nobelprize.org/medicine/laureates/2005/press-sv.html

Information om europeisk Helicobacter-forskning återfinns på EHSG:s hemsida www.helicobacter.org.

För mer information kontakta informatör Johanna Sandahl tel. 046-222 01 31 alt. 0709-94 34 79, e-post Johanna.Sandahl@med.lu.se

Johanna SandahlLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20