Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=421

Teknik / LTH
Publicerad: 2005-12-16 13:54

Ny styrelse och styrelseordförande för Lunds Tekniska Högskola

Alf Göransson, koncernchef för NCC, blir ny styrelseordförande för LTH. Igår fattade rektorsämbetet vid Lunds universitet det formella beslutet som offentliggörs idag.

– Ordförandeskapet för Lunds Tekniska Högskola är ett förtroende som jag tar mig an med stor respekt. Jag hoppas att min erfarenhet från näringslivet kan vara en tillgång för den fortsatt goda utvecklingen av Lunds Tekniska Högskola, säger Alf Göransson.

Styrelsen vad avser lärar- och näringslivsrepresentanter för perioden 2006-01-01—2008-12-31, har utsetts genom ett nyligen avslutat val bland LTH:s lärare. Valdeltagandet var ca 50 procent. Företrädare för studenter och personalorganisationer utses separat.

Till lärarrepresentanter har valts prof. Hans Hanson (omval), prof. Agneta Ståhl, prof. Lars-Erik Wernersson, prof. Leif Bülow och lektor Maria Wall. Rektor Gunilla Jönson och prorektor Klas Malmqvist innehar de två resterande lärarplatserna, på ett förskjutet mandat.

Till näringslivsrepresentanter har valts vice vd Stina Gestrelius (omval), Medicon Valley Academy, vd Tord Wingren (omval), Samsung Europe och koncernchef Alf Göransson (nyval), NCC. Alf Göransson har tillika utsetts till ordförande.

Valet avsåg inte rektor och prorektor för LTH eftersom dessa valts ett år tidigare.

Om Alf Göransson:
Alf Göransson är ca 47 år, internationell ekonom från Göteborgs universitet. Han är för närvarande koncernchef för NCC. Under åren 1981-1993 arbetade Alf Göransson i olika befattningar inom Cardo-koncernen. 1993-1998 var han verkställande direktör för entreprenadföretaget Swedish Rail Systems AB (SRS), som ingick i Scancem-koncernen. 1998-2000 var han affärsområdeschef för Cardo Rail. Under åren 2000-2001 var han verkställande direktör och koncernchef på Svedala Industri AB. Alf Göransson tillträdde sin tjänst på NCC 2001.

För mer information, kontakta Klas Malmqvist, prof Kärnfysik LTH, 046-222 76 84, 0768-533 113, Klas.Malmqvist@nuclear.lu.se eller Alf Göransson, koncernchef NCC, 08-585 522 62

Kristina LindgärdeLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20