Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=601

Naturvetenskap
Publicerad: 2006-12-01 11:24

Forskningssatsning på miljövetenskap

Lunds universitet får nu en särskild forskarutbildning i miljövetenskap. Det finns mycken miljörelaterad forskning på universitetet. Men syftet med den nya forskarutbildningen att slå vakt om miljöforskningens tvärvetenskapliga karaktär. Miljöproblemen tar inga hänsyn till hur traditionstyngda universitet är uppbyggda utan skär rakt igenom institutions- och fakultetsgränser.

Naturvetenskapliga fakultetens styrelse har just fattat beslutet att inrätta forskningsutbildningsämnet miljövetenskap. Sedan några år finns vid fakulteten Institutionen för miljövetenskap. Den bedriver grundutbildning med två inriktningar: miljövetenskap och miljö- och hälsoskydd; den senare utbildningen är inriktad på att utbilda miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

- Tanken bakom den nya forskarutbildningen är att få en mer tvärvetenskaplig approach till miljöforskningen, säger professor Henrik Smith, en av dem som arbetat med förslaget.

- De nya doktoranderna i miljövetenskap kommer att få sin utbildning i tvärvetenskaplig forskningsmetodik samt ges en överblick och ett perspektiv på miljöfrågor vid den miljövetenskapliga institutionen, medan befintliga forskningsinstitutioner kommer att utbilda i specialiserade naturvetenskapliga metoder att analysera miljöproblem. Doktoranderna kommer i sin forskning att arbeta med konkreta miljöproblem. Det kan t ex betyda att de har en huvudhandledare på en kemisk avdelning och bihandledare inom miljöekonomi, sociologi eller någon teknikinstitution.

Man räknar med att kunna anställa sex doktorander under 2007; kostnaderna delas mellan Instituionen för miljövetenskap och huvudhandledarens institution. Naturliga forskningsområden är i första hand sådana där det redan finns fördjupningsinriktningar inom grundutbildningen som kemiska miljörisker, natur- och landskapsvård, vattenvård och hållbart utnyttjande av naturresurser. Men forskningsinriktningen är inte låst; den kan ändras beroende på samhällets behov och krav.

För mera information kontakta professor Henrik Smith, tel 0709 782 056.

Göran FrankelLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20