Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=603

Naturvetenskap
Publicerad: 2006-12-06 11:05

Kommersiell algodling

Aidate Mussagy är den första kvinna som blir doktor i limnologi/biologi i Mocambique. Fredagen den 8 december disputerar hon i Lund; hon har under sin forskarutbildning pendlat mellan mellan Universidade Eduardo Mondlane i Maputo och Avdelningen för limnologi vid Lunds universitet. Hennes forskning fokuserar på en blågrön alg som blivit en stor internationell hälsoprodukt under namnet Spirulina.

Spirulina odlas i dag i stor skala för världsmarknaden i bl a Israel och Kalifornien. Det rör sig om en blågrön alg av släktet Arthrospira som frodas i tropiska insjöar med hög alkaliniet och salthalt i Afrika, Asien och Centralamerika. Arthrospira har använts av Kanembu-stammen vid Chadsjön och av aztekerna i Mexiko som en näringstillsats vid matlagning. Det gäller dock att välja rätt stam av algen. Vissa stammar är nämligen giftiga. I Kenyas fågelsjöar har beståndet av flamingo hotats när de fått i sig en giftig variant med födan.

Aidate Mussagy har i Mocambique undersökt Arthrospira i avloppsvatten som rinner ut i dammar och konstaterat att den inte är giftig. Hon tror också att det är möjligt att odla Arthrospira i vattenkulturer med havsvatten, något som skulle vara gynnsamt i Mocambique med dess långa havskust. Mussagy tänker då inte på hälsokost utan på odling av räkor. Hon har testat vad som händer med hoppkräftor som äter Arthrospira; hoppkräftorna är sin tur viktig föda för räkorna.

- Bakom Mussagys doktorsavhandling ligger en ovanligt stor arbetsinsats, säger Aidates handledare Gertrud Cronberg. Mussagy rekryterades till universitetet i Maputo 1992 när Mocambique blev självständigt. Universitets biologiinstitution måste byggas upp från grunden; Aidate Mussagy måste själv bygga upp de laboratorier och anläggningar där on bedrivit sin forskning. Det är också framför allt hennes förtjänst att det nu finns en grundutbildning i limnologi vid Universidade Eduardo Mondlane.

Aidate Mussagy ingår i ett av SIDA/Sarec finansierat forskarutbildningsprogram där mocambiquanska studenter tränas i akvatisk ekologi. Hennes doktorsavhandling heter The Cyanophyte Arthrospira Fusiforms in African Waters. Mussagy nås på tel 046 222 84 29 eller 046 17 87 02. Disputationen äger rum den 8 december kl 9.30 i Blå Hallen, Ekolologihuset, Sölvegatan 37, Lund.

Göran FrankelLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20