Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=797

Humaniora/teologi
Publicerad: 2007-12-14 13:11

Jonas Gardell blir hedersdoktor vid Lunds universitet

Författaren och artisten Jonas Gardell har utsetts till hedersdoktor vid den teologiska fakulteten i Lund. Även professor David B Burrell från University of Notre Dame i USA kommer att promoveras till hedersdoktor den 30 maj nästa år.

Utnämningen av Gardell motiveras med att han i många olika sammanhang verkat för folkbildning inom ramen för den teologiska fakultetens område. Särskilt framhåller man hans bok ”Om Gud” där han tar sig an olika gudsbilder i Gamla testamentet. Förutom intresset för bibliska teman har Gardell genomgående i sitt författarskap hanterat existentiella frågor med anknytning till identitet och moraliskt ansvar.
– Genom hela hans författarskap finns ett fokus på marginaliserade människor i utanförskap, som genomsyras av försvar för mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter.
Få människor kan som han samla människor över generationsgränser och kombinera humor och allvar med en träffsäkerhet som gör honom till en viktig samhällskommentator och kritiker, står det i motiveringen.

– Jag är mycket glad för att vi på detta sätt har lyckats knyta Gardell till vår verksamhet, säger den teologiska fakultetens dekan Fredrik Lindström.

Den andra hedersdoktorn som utsågs i dag av teologiska fakultetens kollegium, är den nyligen pensionerade professorn David B. Burrell från University of Notre Dame, South Bend, Indiana, USA. Han är känd för sin forskning om Thomas av Aquinos filosofi och teologi och om dennes relation till medeltida judisk och muslimsk filosofi.
– Burrell var något av en pionjär beträffande medeltida judisk, kristen och muslimsk filosofi, säger Fredrik Lindström.
På senare tid har han dragit många paralleller mellan sin forskning om de medeltida religionerna och vår egen tids religiösa dialog. Därmed anknyter hans insatser till CTR:s nya professur i religionsteologi med stationeringsort i Jerusalem.

– Burrell har gått över flera gränser inom traditionell kristendom i sitt sökande efter insikter vunna inom både islam och judendom. Han är även aktiv i sitt engagemang för en rättvis fred mellan israeler och palestinier, står det i motiveringen.

För mer information tala med Fredrik Lindström, dekanus vid den teologiska fakulteten
046-222 90 53, 0702-67 03 12


Ulrika OredssonLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20