Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=799

Samhällsvetenskap
Publicerad: 2007-12-17 10:07

Nya grepp i socialarbetarutbildning

– Det är hög tid att socionomstudenterna lär sig hur de skall undvika otillbörlig myndighetsutövning (OMU). I dag har de en alltför begränsad kunskap om olika funktionshinder, bl.a. neuropsykiatriska och vi som tillhör den gruppen blir inte alltid bemötta med respekt. I stället mår vi ofta ännu sämre sedan vi träffat en myndighetsperson.

Detta inlägg gjorde nyligen Peter Nyberg, aktiv i föreningen Attention, när olika brukarorganisationer den 4-5 dec konfererade med lärare, forskare och studenter från 8 socionomutbildningar. Syftet var att diskutera hur brukarmedverkan i socionomutbildningen skulle kunna stärkas.

Konferensen markerade den officiella slutpunkten på ett uppmärksammat försök finansierat av Svenska ESF-rådet och Lunds Universitet, med stöd av BASTA arbetskooperativ på Södertörn. Försöket har gått ut på att ge möjlighet för personer med olika slags erfarenheter av marginalisering och utanförskap att delta på en poänggivande universitetskurs om social mobilisering och förändringsarbete vid Socialhögskolan i Lund. Deltagarna har studerat tillsammans med socionomstudenter under fem - sex veckor och då tagit del av varandras livserfarenheter parallellt med teoretisk fördjupning om empowerment, projektkunskap och socialt entreprenörskap. Kursdeltagarna har utvecklat förslag till projekt under temat ”Att skapa ett värdigare och rättvisare samhälle”. Dessa har senare bedömts av en kvalificerad expertpanel.

– Kursen har blivit ett lyckat experiment och en positiv upplevelse för deltagare som ofta har mycket dåliga erfarenheter och misslyckanden från sin tidigare skoltid och i olika kontakter med myndigheter. De tar nu med sig viktiga lärdomar hem till sina organisationer som drar nytta av medlemmarnas nya kunskaper och utvidgade kontaktnät, säger kursens föreståndare Cecilia Heule. Samtidigt får socionomstudenterna en unik inblick och förståelse för människor levnadsvillkor och de lär sig vikten av att bygga tillitsfulla relationer.

De kursansvariga försöker på olika sätt hitta långsiktiga finansieringsformer nu när basfinansiering upphör. Ett påtagligt resultat är att det på 7 andra socionomprogram i Sverige (Växjö, Kalmar, Örebro, Göteborg, Ersta-Sköndal, Östersund och Umeå) tagits fram lokala förslag på hur man kan samarbeta med brukarorganisationer för att tillföra kunskap till socionomstudenter om vad det innebär att vara mottagare av social service och att leva ett utsatt liv. Utbildningarna bedriver under 2008 ett pedagogiskt utvecklingsprojekt med stöd från NSHU (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning) vilket stödjer genomförandet.

– Lärdomarna från detta utvecklingsarbete bedöms vara intressanta även för andra professionsutbildningar såsom lärare, sjuksköterskor och poliser. Frågan om hur man på bästa sätt skall kunna förbereda studenter för verkligheten utanför lektionssalen är närmast tidlös. Ytterst handlar det om hur ofta marginaliserade grupper ska bjudas in i samhället och i vilken utsträckning som deras kunskap värderas, säger Verner Denvall, docent i socialt arbete vid Lunds universitets Socialhögskola.


En artikel från projektet finns att ladda ned elektroniskt via http://www.soch.lu.se/images/Socialhogskolan/WP2007_1.pdf

Kontakta gärna Cecilia Heule, 046-2220554 Cecilia.Heule@soch.lu.se (kursföreståndare), Verner Denvall, 046-2229425 Verner.Denvall@soch.lu.se (NSHU-projektet), Arne Kristiansen 046-2229331 Arne.Kristiansen@soch.lu.se (artikel) eller Peter Nyberg 0415-40465 pn@horby.nu (Föreningen Attention) för mer information.


Ulrika OredssonLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20