Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=800

Teknik / LTH
Publicerad: 2007-12-17 11:45

Ny ledning på LTH

Nu är det helt klart att LTHs nya rektor från årsskiftet heter Anders Axelsson och hans prorektor Ulla Holst. De är professorer i kemiteknik respektive matematisk statistik.
Vid sin sida kommer de att ha tre vicerektorer: Ingrid Svensson, universitetslektor i hållfasthetslära, tar över ansvaret för grundutbildningen efter Per Warfvinge, professor i kemiteknik. Denne blir dock kvar som vicerektor för den internationella verksamheten, samtidigt utökas tiden för uppdraget från 20 till 50 procent.
Slutligen har universitetslektor Rune Kullberg kvar uppdraget som vicerektor för samordning av grundutbildningen.
En viljeförklaring av den nya ledningen kommer snart att publiceras på www.lth.se.

Kontaktuppgifter:
Anders Axelsson, 046-2228287, bostad: 046-13 28 33
Ulla Holst, 046-2228549, bostad: 046-209487
Ingrid Svensson, 046-2227993, Mobil: 070-2341029
Per Warfinge, 046-2223626, bostad: 046-203022
Rune Kullberg, 046-2227494

Digitala foton kan rekvireras via Mats.Nygren@kansli.lth.se
eller laddas ner via

http://www.lth.se/fileadmin/lth/media/anders_axelsson.JPG
eller
http://www.lth.se/fileadmin/lth/media/ulla_holst.JPG

Mats NygrenLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20