Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=801

Medicin, vård och hälsa
Publicerad: 2007-12-17 14:11

Lundaforskare startar ny medicinsk vetenskaplig tidskrift

Innate Immunity är namnet på den nya vetenskapliga tidskriften vilken ska publicera artiklar som behandlar människans medfödda immunförsvar.

- Det medfödda immunförsvaret har tidigare inte fått så stor uppmärksamhet, men det är ett område inom forskningen som vuxit oerhört det senaste decenniet, säger Arne Egesten, docent vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, som tillsammans med docent Heiko Herwald är forskarna bakom projektet, och fortsätter:

- Det finns numera nästan varje vecka någon artikel som behandlar människans medfödda immunförsvar i stora vetenskapliga tidskrifter som Nature och Science, men det finns ingen tidskrift där forskare runt om i världen kan publicera enbart artiklar som rör just det här området. Vi kände att det fanns ett behov.

Bakom sig har de ett schweiziskt bokförlag som finansiär och Lundaforskarna räknar med att kunna ta emot manuskript i mitten av januari. Hösten 2008 ska första numret publiceras, men redan innan jul ska den nya hemsidan finna tillgänglig på Internet.

I det redaktionsråd som ska bedöma inkomna manuskript finns många internationella forskare, bland andra Jules Hoffman, ordförande i Franska vetenskapsakademin, och en av de första som beskrev hur det medfödda immunförsvaret via receptorer direkt kan känna igen bakterier ingår liksom Björn Dahlbäck, professor vid Institutionen för laboratoriemedicin i Malmö och Niels Borregaard, professor i Köpenhamn.

Läs mer om projektet och forskarna bakom den nya vetenskapliga tidskriften via bifogad länk.

Kontakt:
Arne Egesten, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, 046-2224445, arne.egesten@med.lu.se
Olle Dahlbäck, informationsansvarig Institutionen för kliniska vetenskaper, 070-5201505, olle.dahlback@med.lu.se

Katrin StåhlLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20