Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=804

Campus Helsingborg
Publicerad: 2007-12-18 10:30

Ny institution vid Lunds universitet

Den 11 december 2007 inrättades en ny institution vid Lunds universitet Campus Helsingborg. Institutionen för kommunikationsstudier IKS är en flervetenskaplig miljö med fokus på strategisk kommunikation.
- Vi vill vara ett nationellt centrum för utbildning och forskning inom strategisk kommunikation, säger Jesper Falkheimer som tillträder som prefekt för IKS.
IKS kommer att erbjuda tre utbildningsprogram och ett antal fristående kurser med olika inriktning, bland annat kommunikationspsykologi och visuell kommunikation. Ett kandidatprogram i strategisk kommunikation startar 2008.
Den treåriga utbildningen blandar teori med praktik. Efter utbildningen kan studenten arbeta som informatör, marknadskommunikatör och informationsproducent.
Den nya institutionen samlar även de kommunikationsutbildningar som tidigare getts på Campus Helsingborg, så de nu erbjuds inom ramen för samma enhet; det handlar om Institute of Communication och det välsökta masterprogrammet i strategisk kommunikation med ledarskapsinriktning som startades vid Institutionen för Service Management.

- Genom Institutionen för kommunikationsstudier får Campus Helsingborg två egna institutioner och förstärker sin ställning inom och utanför Lunds universitet, säger rektor Lars Haikola vid Campus Helsingborg.

Kontakt: rektor Lars Haikola (lars.haikola@ch.lu.se) tfn. 0761 393636 eller prefekt Jesper Falkheimer (jesper.falkheimer@msm.lu.se) 0709-35 06 22

Ulrika OredssonLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20