Utskrivet från: http://www.lu.se/nyheter-och-press/pressmeddelanden?visa=pm&pm_id=809

Samhällsvetenskap
Publicerad: 2007-12-21 12:54

Nya samhällsvetenskapliga hedersdoktorer


Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet har utnämnt den radikale samhällsteoretikern David Harvey och den feministiska forskaren och aktivisten Chandra Talpade Mohanty, båda från USA, till hedersdoktorer 2008.


David Harvey
, född 1935, är professor i antropologi vid City University of New York och världens mest citerade geograf. Samhällsvetenskapliga fakulteten vill med denna utnämning hedra en radikal samhällsteoretiker. Harveys analyser av rummets politiska ekonomi och hans kritik av kapitalets inverkan på kultur, politik och grundläggande perspektiv på samhällslivet har haft stor betydelse för socialteori och aktivism för en mera rättvis värld.

Bland David Harveys många böcker märks Social Justice and the City som behandlar gettobildning och hur denna kan undvikas, The Condition of Postmodernity med djuplodande kritik av postmodernistiskt tänkande, Justice, Nature and the Geography of Difference som fokuserar på social- och miljörättvisa, samt flera under 2000-talet utkomna böcker som visar hur nyliberalismen gynnar ett fåtal på bekostnad av flertalet.

Chandra Talpade Mohanty
, född 1955, är professor i kvinno/genusforskning vid Syracuse University i USA. Hon hedras av Samhällsvetenskapliga fakulteten för att hon är en av den transnationella och rättviseorienterade feminismens pionjärer. I två årtionden har Chandra Talpade Mohanty arbetat för att förändra västerländska kvinnors syn på kvinnor från ”tredje världen”. Hennes studier och hennes aktivism har satt fokus på den strukturella rasismen i Sverige och andra i-länder, och fått feminister och feministiska studier att bli mindre etnocentriska och få en ökad förståelse för kolonialismens, imperialismen och rasismens inverkan i världen.

I bland annat boken Feminism Without Borders: Decolonized Theory, Practising Solidarity fokuserar Chandra Talpade Mohanty på transnationell feministisk teori och praktik, studier av kolonialism, imperialism och kultur, samt antirasistisk utbildning. Hennes senaste bok Feminism utan gränser: Avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet argumenterar för solidaritet över nationella gränser och betonar vikten av en antikapitalistisk kamp mot globalisering samt av en antiheterosexistisk och antirasistisk utbildning.

Kontaktperson angående utnämningen av David Harvey:

Professor Eric Clark professor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, 046-2229496 och Eric.Clark@keg.lu.se.

Kontaktperson angående utnämningen av Chandra Talpade Mohanty:

Professor Tiina Rosenberg, Centrum för Genusvetenskap, 046-2224233 och Tiina.Rosenberg@genus.lu.se.

Ingela BjörckLunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20